Atebion Croesair 10
Croesair

Atebion Croesair 10


Morus Venti

30·11·2019


                          

 

Nodiadau

Mae naw o eitemau daearyddol sydd y tu allan i Gymru. Roedd y chwarae â geiriau yn eu cliwiau’n arwain at eu ffurfiau mewn iaith sydd, neu fu, yn cael ei siarad yno. Rhaid oedd rhoi’r enw Cymraeg bob tro.
 
Ar Draws

1          BRI + STÔL = BRISTOL

5          Peter Bonetti, ceidwad gôl Chelsea yn y ‘60au

13        Triawd y Buarth, cân gan Merêd, recordiwyd gan Driawd y Coleg

14        Cân gan Meic Stevens, y’i galwyd ambell dro yn Dylan Solfach

24        'ISLE OF WIGHT' yn swnio fel 'I love white'

25        Gwallter Mechain: Yr haul yng ngwely’r heli / A’r lloer yn ariannu’r lli.

29        Yn llawn, Caerllion. CHE (Guevara) + anag. ERS T(alwm) = CHESTER

31        Anag. AFLWYDDIANNUS heb FYDDIN

34        Anag. KERNOW


I Lawr

1          BAMB(i) + W

2          SUO + MI = SUOMI

4          garTRE’N Teidiau (TRENT)

9          IEUAN Gwyllt, emynydd + C

11        Â + MÔR yn codi = ROMA

12        BRI mewn CAM + anag. DEG = CAMBRIDGE

20        OX(o) + FORD = OXFORD

Mae O’r Pedwar Gwynt yn gyhoeddiad annibynnol. Mae pob tanysgrifiad a chyfraniad yn hynod werthfawr wrth geisio sicrhau dyfodol llewyrchus i’r cylchgrawn.


 

Categorïau:

Rhifyn 11

 


Dyddiad cyhoeddi: 30·11·2019

Yn ôl i frig y dudalen

Cyfansoddi


Grug Muse

Gan ymddangos mewn gofod diamser dechreuais siarad trwy fy nghlustiau yn y pnawn roeddwn eisiau diffodd y golau ond wyddwn i ddim pryd yn union roedd y golau am orffen canu roedd fy mreichiau wedi blino arwain yr unig beth y dois o hyd iddo o blith atgofion gorffennaf oedd yr offeiriad yn chwydu wedi’r priodasau ... 

Dadansoddi


Sioned Puw Rowlands

Fis Hydref eleni, yn fuan wedi cyhoeddi enw enillydd gwobr Nobel llenyddiaeth 2019 – Peter Handke (Griffen, Awstria, 1942) – cyhoeddodd PEN America eu bod yn gegrwth: ‘We are dumbfounded by the selection of a writer who has used his public voice to undercut…

Adolygu


Siân Melangell Dafydd

Sylwch ar ddarlun y nico bach, mor gysáct ei ystumiau, yn hedfan hyd glawr y gyfrol hon. Bron na ellir clywed fflap ei adenydd, ei gân benysgafn, sionc. Ond mae awgrym o rywbeth arall ar y clawr: darlun manwl berffaith cloc dant y llew…

Adolygu


Jerry Hunter

Mae hanes Unol Daleithiau America yn hanes ymerodraeth: dyna neges graidd y llyfr hwn. Yn ogystal â chraffu ar hynt imperialaeth Americanaidd, mae Daniel Immerwahr yn archwilio’r berthynas ryfedd rhwng dinasyddion yr Unol Daleithiau ac ymerodraeth eu gwlad. Fel yr awgryma teitl y gyfrol, ymerodraeth gudd ydyw o…

Adolygu


Mike Parker

Er na chefais gyfle hyd yma i gyfarfod â Daryl Leeworthy, awdur y gyfrol hon, rwyf wedi dod i’w nabod yn lled dda yn rhithfyd Twitter. Dywedodd wrthyf bod A Little Gay History of Wales yn ‘very “me”, as it were’. Ni allwn fod wedi cyfleu hynny’n…

Adolygu


Grug Muse

Dilyn hanes teulu ifanc o Grangetown mae’r nofel hon, a hynny yn sgil Brexit. Adroddir y stori o safbwynt tad ifanc o Gwm Gwendraeth, sef Carwyn. Dyma deulu bach niwclear dosbarth canol, efo morgais, y rhieni â graddau da i’w henwau, ac o leiaf un…

Cyfansoddi


Jerry Hunter

1. y noson honno. 2. gadael yr Eglwys Gadeiriol. 3. dweud rhywbeth [fel hyn] wrtho fo [:]. 4. chwara teg, roedd yr hen gastrato na yn canu'n wych. Dwi wrth modd â'r math yna o sŵn – pedwar llais yn dod ynghyd felna, yn…

Cyfansoddi


Jerry Hunter

Mae'n haws gosod popeth mewn trefn. Llyma dechreu [sic] rhoddi trefn ar ... Rhaid eu rhestru: pry genwair / hunangenhedlahalogol / O bosibl ymysg y rhai a oedd wedi bwyta Liwsi a'r lleill ac amlygu'r esgyrn ...