Atebion Croesair Rhifyn 1
Croesair

Atebion Croesair Rhifyn 1

Atebion Amserol


Morus Venti

01·01·2016

Atebion Croesair OPG1

Gwelir dyfyniad o gerdd TH Parry-Williams (THPW) ‘Gwynt y Dwyrain’ o amgylch y darlun. NID YW AMSER YN BOD PAN NA BO GWYNTOEDD O RYWLE'N DOD. Daw o'r gyfrol Olion, sy'n ateb i 27. Mae anagram y llythrennau nad ydynt yn rhan o unrhyw ateb, ‘Atgno od; poen pwy?’, yn tywyll sôn am y soned ‘Atgno’ o gyfrol THPW, Cerddi.


Nodiadau

Ar Draws

11 Anag. DOWCH I L (sef dechrau "LAMPŴNIO")

18 LLAN = eglwys, Â = gyda, SA = llythrennau cyntaf ‘safon angylaidd’.

12 AF yn HAIDD, sef ateb 29 i lawr

15 CAMLAS gydag N yn lle S

21 OED I, neu oed un

23 YS BRIGYN (grŵp enwog o Borthmadog)

26 Anag. YDI O'N R (sef dechrau "RESLO")

28 Mae NADDO yn anagram o ANODD

35 WY + llythyren olaf cynnaR

 

I Lawr

3 ŴYN ION YN

5 TŴLS (taclau) o chwith

8 (YS)TAFELL

20 ANNA (Karenina)

24 SIWR o flaen NE

27 Mae'r gerdd "Gwynt y Dwyrain" i'w gweld yn y gyfrol "Olion"

31 "Nedw", straeon gan E Tegla Davies. NED (Kelly) + W

Mae O’r Pedwar Gwynt yn gyhoeddiad annibynnol. Mae pob tanysgrifiad a chyfraniad yn hynod werthfawr wrth geisio sicrhau dyfodol llewyrchus i’r cylchgrawn.


 

Categorïau:

Rhifyn 1

 


Dyddiad cyhoeddi: 01·01·2016

Yn ôl i frig y dudalen

Adolygu


Llio Mai Hughes

Nos Wener, 15 Mawrth, perfformiodd Cymdeithas John Gwilym Jones eu cynhyrchiad cyntaf yn Stiwdio Pontio, Bangor. Ac Eto Nid Myfi oedd y ddrama, a phob tocyn wedi’i werthu. Roedd Pontio yn llawn bwrlwm wrth i’r dorf ymgasglu; yn eu mysg roedd myfyrwyr, cyn-fyfyrwyr, darlithwyr,…

Cyfansoddi


Emyr Lewis

Mae Lana Turner 'di colapsio! O'n i'n trotian heibio ac yn sydyn ddechreuodd hi fwrw glaw a bwrw eira a deudist di ei bod hi'n bwrw cenllysg ond mae cenllysg yn dy hitio di ar dy ben yn galad felly go iawn ... 

Adolygu


Angharad Tomos

Da oedd gweld y theatr yn Pontio yn gyfforddus lawn ar nos Iau, 21 Chwefror ar gyfer y ddrama Anweledig. Roedd y cynhwysion cywir ar gyfer noson dda yno – Ffion Dafis yn gwneud sioe un wraig, ac Aled Jones Williams yn awdur. Ychwanegwch ddyfeisgarwch…

Dadansoddi


Huw L Williams

Undod – sy’n sefyll dros annibyniaeth radical i Gymru – yw un o’r grwpiau diweddaraf i ymuno â’r mudiad ehangach #indywales. Mae ambell ymateb i ddyfodiad y grŵp hwn wedi bod yn ddadlennol. Holwyd yn lled gyson ‘Pam?’, gyda rhai yn ei ystyried fel rhaniad diangen, eraill yn mynnu…

Dadansoddi


Sioned Puw Rowlands

Ar yr ymosodiadau gwrth-Semitaidd yn Ffrainc yr wythnos hon.

Roeddwn i'n methu â dod dros y ffaith ei bod hi'n gwisgo wig; byddwn yn ei dychmygu yn ei dynnu i ddatgelu pen moel, yn gyfrinachol, yng ngŵydd ei gŵr; gwnaethwn fy ngorau i wthio'r…

Adolygu


Sioned Puw Rowlands

Wrth edrych am yn ôl i'r saithdegau a thurio cof plentyndod, synhwyraf bâr o lygaid yn serio'r tywyllwch. Ymhlith y gwmnïaeth a aeth yn bapur wal ymwybod wrth i mi aeddfedu, ynghanol cymdeithas ddigon ecsentrig Mary Vaughan Jones, gwelaf lygaid dolefus a phenderfynol…

Adolygu


Angharad Penrhyn Jones

Mae Gwn Glân Beibl Budr yn albwm sydd yn cydio yn eich calon o’r dechrau un ac yn gwrthod llacio gafael tan y nodyn olaf. Mae i’r caneuon hyn deimlad elfennol, oesol. Dyma albwm tywyll, dirdynnol; mae’n gynnil ac yn treiddio i’ch cwsg, yn tarfu ar eich…

Adolygu


Ceri Williams

Nodweddir perfformiadau Public Service Broadcasting gan gyfuniad unigryw o gerddoriaeth roc electronig egnïol a ffilmiau archif gwreiddiol – 'think Pathé meets Pet Shop Boys,' meddai'r Guardian. Trefnwyd y daith ddiweddaraf, a ddaeth i Ganolfan Gelfyddydau Pontardawe yn yr hydref, ar gefn llwyddiant yr albwm Every Valley.

Dyma un…