Croesair Rhifyn 1
Croesair

Croesair Rhifyn 1

Amserol


Morus Venti

06·08·2016

 

Croesair OPG1

Mae dyfyniad, wedi’i ddilyn gan lythrennau cyntaf enw’r awdur, yn mynd o amgylch y croesair, gyda'r cloc, gan ddechrau yn y sgwâr uchaf ar y chwith. Gallai'r 14 llythyren nad ydynt yn rhan o unrhyw ateb ffurfio ‘Atgno od; poen pwy?’, a allai fod yn gliw bach ychwanegol i’ch helpu chi i ddod o hyd i enw’r awdur.

 

Ar Draws

8 Mae stumog un yn troi oherwydd difwyno (7)

10 Talwn yn afresymol am laswellt yn yr ardd (5)

11 Dowch i ddechrau lampŵnio yn gas, a hel clecs (6)

12 Byddaf yn mynd i mewn i 29 os yw'n braf a chynnes fel hyn (6)

13 Cynnes yn Strathclyde? (4)

15 Brwydr enbyd Suez - diwedd Syr Anthony Eden, nid ei gychwyn (6)

18 Pentref yn Sir y Fflint gydag eglwys â safon angylaidd yn bennaf (6)

19 Teitl hen ŵr (3)

21 Aros am y dêt cyntaf? (4)

23 Blaguryn megis cantorion o Borthmadog (8)

26 Ydi o'n dechrau reslo yn flêr a hitio fel y byddai Ali'n gwneud? (6)

28 Fuoch chi 'rioed yn datrys anagram anodd? Atebwch yn negyddol (4)

30 Cardota wedi amser cneifio? (6)

32 Pryderu ynghylch dinistr y mae'r frenhines (6)

33 Ymbiliad wedi ei arwyddo gan Dafydd bach a'r Coe bach fu'n rhedeg (6)

34 Fel cae wedi’i aredig am yn ôl o Langollen i Llano Estacado! (7)

35 Perthynas a ddaw i frecwast cynnar yn olaf? (3)

 

I Lawr

1 Merch wyllt o Iâl (4)

2 Yn awr yn troi’n ogleddol (5)

3 Defaid bychain yr Arglwydd yn wylo wrth geisio bwyta'r llysieuyn hwn? (8)

4 Ynys ger Harlech lle gwelir tyrchod trwyth yn cael cystadleuaeth gyflymdra (6)

5 Enw amharchus ar ddynes flêr sy'n gadael taclau i grogi wyneb i waered (4)

6 Malu awyr am wrach (6)

7 Cefnogwyr yr ŵyl yn dechrau cynddeiriogi (8)

8 Darn o lofft, ond nid y siambr yn bennaf (5)

9 Byw yn anymwybodol (3)

14 Dilys yn dinistrio dwy arcêd! (8)

16 Planhigyn addas i geffyl ei fwyta? (8)

17 Cyrraedd canolbwynt undodau (3)

20 Merch Tolstoy nad yw'n newid er gwaethaf ei throi â'i phen i waered (4)

22 Cymodwr y gellir achosi newid drwyddi (6)

24 Taith i Baradwys yn gyntaf, debyg iawn (6)

25 Canol Gomer? (5)

27 Llwybrau sy'n arwain at y gyfrol o'r lle y daw'r dyfyniad (5)

29 Daw Cadi Ha i ddawnsio rhywfaint i ddathlu'r cnwd hwn (4)

31 Bachgen Tegla, Mr Kelly Awstralia a Phantycelyn (4)

32 Wel, rhyfedd yw ennill! (3)

Mae O’r Pedwar Gwynt yn gyhoeddiad annibynnol. Mae pob tanysgrifiad a chyfraniad yn hynod werthfawr wrth geisio sicrhau dyfodol llewyrchus i’r cylchgrawn.


 

Categorïau:

Rhifyn 1

 


Dyddiad cyhoeddi: 06·08·2016

Yn ôl i frig y dudalen

Adolygu


Llio Mai Hughes

Nos Wener, 15 Mawrth, perfformiodd Cymdeithas John Gwilym Jones eu cynhyrchiad cyntaf yn Stiwdio Pontio, Bangor. Ac Eto Nid Myfi oedd y ddrama, a phob tocyn wedi’i werthu. Roedd Pontio yn llawn bwrlwm wrth i’r dorf ymgasglu; yn eu mysg roedd myfyrwyr, cyn-fyfyrwyr, darlithwyr,…

Cyfansoddi


Emyr Lewis

Mae Lana Turner 'di colapsio! O'n i'n trotian heibio ac yn sydyn ddechreuodd hi fwrw glaw a bwrw eira a deudist di ei bod hi'n bwrw cenllysg ond mae cenllysg yn dy hitio di ar dy ben yn galad felly go iawn ... 

Adolygu


Angharad Tomos

Da oedd gweld y theatr yn Pontio yn gyfforddus lawn ar nos Iau, 21 Chwefror ar gyfer y ddrama Anweledig. Roedd y cynhwysion cywir ar gyfer noson dda yno – Ffion Dafis yn gwneud sioe un wraig, ac Aled Jones Williams yn awdur. Ychwanegwch ddyfeisgarwch…

Dadansoddi


Huw L Williams

Undod – sy’n sefyll dros annibyniaeth radical i Gymru – yw un o’r grwpiau diweddaraf i ymuno â’r mudiad ehangach #indywales. Mae ambell ymateb i ddyfodiad y grŵp hwn wedi bod yn ddadlennol. Holwyd yn lled gyson ‘Pam?’, gyda rhai yn ei ystyried fel rhaniad diangen, eraill yn mynnu…

Dadansoddi


Sioned Puw Rowlands

Ar yr ymosodiadau gwrth-Semitaidd yn Ffrainc yr wythnos hon.

Roeddwn i'n methu â dod dros y ffaith ei bod hi'n gwisgo wig; byddwn yn ei dychmygu yn ei dynnu i ddatgelu pen moel, yn gyfrinachol, yng ngŵydd ei gŵr; gwnaethwn fy ngorau i wthio'r…

Adolygu


Sioned Puw Rowlands

Wrth edrych am yn ôl i'r saithdegau a thurio cof plentyndod, synhwyraf bâr o lygaid yn serio'r tywyllwch. Ymhlith y gwmnïaeth a aeth yn bapur wal ymwybod wrth i mi aeddfedu, ynghanol cymdeithas ddigon ecsentrig Mary Vaughan Jones, gwelaf lygaid dolefus a phenderfynol…

Adolygu


Angharad Penrhyn Jones

Mae Gwn Glân Beibl Budr yn albwm sydd yn cydio yn eich calon o’r dechrau un ac yn gwrthod llacio gafael tan y nodyn olaf. Mae i’r caneuon hyn deimlad elfennol, oesol. Dyma albwm tywyll, dirdynnol; mae’n gynnil ac yn treiddio i’ch cwsg, yn tarfu ar eich…

Adolygu


Ceri Williams

Nodweddir perfformiadau Public Service Broadcasting gan gyfuniad unigryw o gerddoriaeth roc electronig egnïol a ffilmiau archif gwreiddiol – 'think Pathé meets Pet Shop Boys,' meddai'r Guardian. Trefnwyd y daith ddiweddaraf, a ddaeth i Ganolfan Gelfyddydau Pontardawe yn yr hydref, ar gefn llwyddiant yr albwm Every Valley.

Dyma un…