Croesair Rhifyn 9
Croesair

Croesair Rhifyn 9


Morus Venti

30·04·2019

 

Ar Draws

1          Ehedwr ag adain wael (8, dau air)
7          Dal i fyw mewn cyflwr delfrydol, heb fod yn sobr! (4)
10        Gwron sy’n cychwyn yn eiddgar yn y môr (4)
11         Mae’n bedyddio gyda dwfr, yr aelod selog hwn o’r Hen Gorff efallai (7)
12        Cawodydd cyntaf 17 o flaen dechrau’r haf sy’n arwain at dywydd gwlyb (9)
13        Rhywsut dysgodd gan Morus Venti i fod yn un croeseiriau (7)
15        Wedyn Trump bach, a’i well? (6)
17        Yr haf, efallai, mewn gwesty morol (5)
19        Mi wnaeth fynd ar ôl y cread, a darganfod ffiseg (8)
21        A barnu, er yn ansicr, paratoi tir ar gyfer aredig (8)
23        Colled i ganol Llanelwy (5)
24        Meddyg wyf i, a dyn anferthol (6)
27        Y fo, mae’n dod yn ôl gyda’r bwrlwm yn ei Brosecco (7)
29        Methu â chytuno efo Donna Anna efallai,
            tra bo delw a ’nghydwybod yn ymladd heb sylweddoli (9)
30        Troi ar hychod yn y pen draw, yn ffyrnig, wna chwech o berchyll
            cochion bychain bach? (7)
31        Ai yr aderyn lliwgar hwn neu’r llall? (4)
32        Ymerawdwr Rhufain yn dod yn ôl at ei goed? (4)
33        All darnio un greu hyn? Dim ond mewn croesair! (8)

I Lawr

1          Mae’r amser yn anramadegol! (4)
2          Gwenieithwr sy’n creu Pobol y Cwm efallai (7)
3          Swyddog ddaru wneudcymwynas (9)
4          Lliwio’ch gwallt fel pe baech yn heneiddio? Mae hynny’n dwyllo truenus (5)
5          Rhan o wyneb coed a’u DNA? (8)
6          Dyheu am awel i wyntyllu tân (6)
7          Esgusodi y purdan ffyrnig (7)
8          ‘Codwch y funud hon!’ ‘Y munud yma?’ (4)
9          Ocsiwnïer tir aredig wrth erw wyllt (8)
14        Ecsodus fel un Arthur i Afallon, chwedl T Gwynn Jones (9)
15        Mae’n ei ddarparu ei hun ag angenrheidiau yma tra bo yn stormus (8)
16        Dyma ddarn helaeth o wlad i gasglu cnwd ohono – gormod i’w amgyffred (8)
18        Wedi chwythu’r rhain, erlyn hedegog gadno yn bennaf ar chwâl (7)
20        Rhestr selebs hynod – a Duw Nêr (7)
22        Teimladau angerddol yn O2 (6)
25        Talcen lloeren fwyaf Iau yn ymestyn allan (5)
26        Byddai codi hwn yn anghywir cyn dechrau arhwylio (4)
28        Wele adyn ar gyfeiliorn (4)

Mae O’r Pedwar Gwynt yn gyhoeddiad annibynnol. Mae pob tanysgrifiad a chyfraniad yn hynod werthfawr wrth geisio sicrhau dyfodol llewyrchus i’r cylchgrawn.


 

Categorïau:

Rhifyn 9

 


Dyddiad cyhoeddi: 30·04·2019

Yn ôl i frig y dudalen

Cyfansoddi


Grug Muse

Gan ymddangos mewn gofod diamser dechreuais siarad trwy fy nghlustiau yn y pnawn roeddwn eisiau diffodd y golau ond wyddwn i ddim pryd yn union roedd y golau am orffen canu roedd fy mreichiau wedi blino arwain yr unig beth y dois o hyd iddo o blith atgofion gorffennaf oedd yr offeiriad yn chwydu wedi’r priodasau ... 

Dadansoddi


Sioned Puw Rowlands

Fis Hydref eleni, yn fuan wedi cyhoeddi enw enillydd gwobr Nobel llenyddiaeth 2019 – Peter Handke (Griffen, Awstria, 1942) – cyhoeddodd PEN America eu bod yn gegrwth: ‘We are dumbfounded by the selection of a writer who has used his public voice to undercut…

Adolygu


Siân Melangell Dafydd

Sylwch ar ddarlun y nico bach, mor gysáct ei ystumiau, yn hedfan hyd glawr y gyfrol hon. Bron na ellir clywed fflap ei adenydd, ei gân benysgafn, sionc. Ond mae awgrym o rywbeth arall ar y clawr: darlun manwl berffaith cloc dant y llew…

Adolygu


Jerry Hunter

Mae hanes Unol Daleithiau America yn hanes ymerodraeth: dyna neges graidd y llyfr hwn. Yn ogystal â chraffu ar hynt imperialaeth Americanaidd, mae Daniel Immerwahr yn archwilio’r berthynas ryfedd rhwng dinasyddion yr Unol Daleithiau ac ymerodraeth eu gwlad. Fel yr awgryma teitl y gyfrol, ymerodraeth gudd ydyw o…

Adolygu


Mike Parker

Er na chefais gyfle hyd yma i gyfarfod â Daryl Leeworthy, awdur y gyfrol hon, rwyf wedi dod i’w nabod yn lled dda yn rhithfyd Twitter. Dywedodd wrthyf bod A Little Gay History of Wales yn ‘very “me”, as it were’. Ni allwn fod wedi cyfleu hynny’n…

Adolygu


Grug Muse

Dilyn hanes teulu ifanc o Grangetown mae’r nofel hon, a hynny yn sgil Brexit. Adroddir y stori o safbwynt tad ifanc o Gwm Gwendraeth, sef Carwyn. Dyma deulu bach niwclear dosbarth canol, efo morgais, y rhieni â graddau da i’w henwau, ac o leiaf un…

Cyfansoddi


Jerry Hunter

1. y noson honno. 2. gadael yr Eglwys Gadeiriol. 3. dweud rhywbeth [fel hyn] wrtho fo [:]. 4. chwara teg, roedd yr hen gastrato na yn canu'n wych. Dwi wrth modd â'r math yna o sŵn – pedwar llais yn dod ynghyd felna, yn…

Cyfansoddi


Jerry Hunter

Mae'n haws gosod popeth mewn trefn. Llyma dechreu [sic] rhoddi trefn ar ... Rhaid eu rhestru: pry genwair / hunangenhedlahalogol / O bosibl ymysg y rhai a oedd wedi bwyta Liwsi a'r lleill ac amlygu'r esgyrn ...