Croesair Bonws 1
Croesair

Croesair Bonws 1


Morus Venti

06·12·2016

Croesair OPG Rhagfyr 2016

Mae pedwar ateb yn cynnwys gair (pob un â'r un ystyr) nad yw wedi ei gliwio yn rhan gryptig eu cliwiau. Er enghraifft, mae BYDOL yn cynnwys y gair ŶD, ond gallai'r cliw fod yn ‘Crombil daearol’ - crombil = BOL; daearol = BYDOL.

Mae ateb llawn 13 ar draws yn ddyfyniad.

 

Ar Draws

1 Erfyniad: Mae 'na dai wedi'u troi drosodd yn y glaw mawr; be’ ddylen ni adeiladu gyntaf, Noa? (6)

4 Gornest Furry Animals yn cychwyn mewn gymnasiwm (6)

9 Mae'r haen hwn ar bwll ers glaw a drodd yn iâ (7)

10 Am yr ail hanner, trigfannwn yma gyda chŵn Arawn (5)

11 Rhiw ger yr Unol Daleithiau ar gyfer Cymro ar wasgar? (5)

12 Yn dda fel Dewi, er enghraifft (7)

13 Nid oes, ebe'r bardd, neb yn holi Pedwar Gwynt ynghylch lleoliad hwn a godwn wedi ei ddymchwel (5,1,5)

18 Efo llawer llwybr o darmac wedi'i gymysgu â lafa yn bennaf (7)

20 Merch fwyn y tenoriaid a merch arall (5)

22 Wrth droi'n ôl, mae'r ferch hon yn sarhau (5)

23 Mwy distaw yw mis bach Guto Ffowc (7)

24 Lindys efallai y bydd newid afreal i'w weld ynddynt (6)

25 Goronwy bach wedi ei amgylchynu gan ychydig dywod (6)

 

I Lawr

1 Darlun yn y meddwl neu ar bapur gyda sgwariau bychain (6)

2 Gwanc am galon yn gyntaf (5)

3 Un sy'n enllibio tiwtor ffrwd (7)

5 Braich naiad lledrithiol (5)

6 Uchafbwynt llwyddiant y môr? (7)

7 Trosglwyddo'r cyfarpar sy'n angenrheidiol ar gyfer cefnogi hys-bys yn Saesneg yn gyntaf (6)

8 Siomiant: cwt sy'n adfail wedi i hwn ei ladrata o ochr y ffordd? (3,4,4)

14 Masseur sy'n camddefnyddio nwy? Litr? (7)

15 Datguddwyr wyth oren amheus (7)

16 Cychwyn bwnsh o'r blodau melyn hyn (6)

17 Carreg wen; gwyn sy'n amgylchu rhyw fath o lech ydyw (6)

19 Gwlad enfawr er y gellir dweud mai pwtyn sy'n ei rhedeg (5)

21 Angel wedi cwympo a cholli ei halo mewn pedair llinell o farddoniaeth (5)

Mae O’r Pedwar Gwynt yn gyhoeddiad annibynnol. Mae pob tanysgrifiad a chyfraniad yn hynod werthfawr wrth geisio sicrhau dyfodol llewyrchus i’r cylchgrawn.


 

Categorïau:

Croesair

 


Dyddiad cyhoeddi: 06·12·2016

Yn ôl i frig y dudalen

Dadansoddi


Morgan Owen

Pan symudais, dros dro, i ogledd-orllewin Cymru i fyw mewn cymuned Gymraeg lle mae’r iaith i’w chlywed o hyd yn hollol naturiol – i’r ‘Fro Gymraeg’, beth bynnag yw honno – darganfûm rywbeth annisgwyl: fy mod ers blynyddoedd wedi bod yn atal a chladdu fy nghefndir, sef y Cymoedd.…

Adolygu


Rhys Watkin

Cyflwynwyd cyngerdd o weithiau gan Ralph Vaughan Williams, Lili Boulanger, a’r Gymraes Rhian Samuel gan Gerddorfa Symffoni’r Coleg Cerdd a Drama fis Tachwedd, ar y thema ‘tirluniau’. Roedd cysgod Sul y Cofio a’r Rhyfel Mawr yn drwm ar y rhaglen, a gynhwysai The Lark Ascending (1914) a…

Dadansoddi


Qing Niao

Y diwrnod hwnnw, mi es i fy hen ysgol uwchradd. Dilynais yr un llwybr ag yr arferwn droedio’n ystod fy nhair blynedd yn ddisgybl yno. Bob haf, mae’r sefydliad hwn yn agored am fis ychwanegol ar gyfer y disgyblion sydd ar fin dechrau ar eu…

Dadansoddi


Gareth Leaman

Waeth i ni gydnabod un gwirionedd sylfaenol ar y dechrau un: nid oes unrhyw beth cynhenid Gymreig am y cyfryngau cyfrwng Saesneg yng Nghymru ac ni cheir ychwaith y fath beth â chyhoeddfan neu fywyd cyhoeddus penodol Gymreig trwy gyfrwng y Saesneg. Mae difrifoldeb y…

Adolygu


Dylan Huw

Artes Mundi, a agorodd ei hwythfed arddangosfa ddiwedd mis Hydref yn yr Amgueddfa Genedlaethol yng Nghaerdydd, yw gwobr gelf ‘fwyaf’ y Deyrnas Gyfunol – fel mae ei nodiadau i ymwelwyr yn hoff o’n hatgoffa. Er ei bod, o ran proffeil, yn parhau i geisio dal i…

Cyfansoddi


Boz Groden

gŵyl

Dydd neu ddyddiau pryd na chyflawnir gwaith beunyddiol, dydd neu ddyddiau o ddifyrrwch neu adloniant; diwrnod wedi ei neilltuo a'i gadw'n barchus yn flynyddol er coffa am ryw sant neu berson arbennig neu am ryw ddigwyddiad cofiadwy, dydd gŵyl (grefyddol), dygwyl, dydd cysegredig, gwyl-mabsant, diwrnod…

Cyfansoddi


Jerry Hunter

[Diweddariad. Cynnig arall arni] Aeth y stori o gwmpas y wlad. Ar ôl iddyn nhw glywed, daeth y dynion pwysig ynghyd a phenderfynu gofyn iddo ysgaru â'i wraig am gyflawni trosedd mor erchyll. Dyma'i ateb o: 'Does dim rheswm [...] ngwraig gan fy mod i'n gwybod…

Adolygu


Miriam Elin Jones

Mewn sioe gerdd lachar, How to Win Against History, y dysgais i gyntaf am fodolaeth pumed Marcwis Môn. Gyda’r fersiwn honno o stori anhygoel y dyn hwn yn fyw yng fy nghof – dyn a wariodd bob ceiniog o’i gyfoeth teuluol ar ddeiamwntiau…