Croesair Bonws 1
Croesair

Croesair Bonws 1


Morus Venti

06·12·2016

Croesair OPG Rhagfyr 2016

Mae pedwar ateb yn cynnwys gair (pob un â'r un ystyr) nad yw wedi ei gliwio yn rhan gryptig eu cliwiau. Er enghraifft, mae BYDOL yn cynnwys y gair ŶD, ond gallai'r cliw fod yn ‘Crombil daearol’ - crombil = BOL; daearol = BYDOL.

Mae ateb llawn 13 ar draws yn ddyfyniad.

 

Ar Draws

1 Erfyniad: Mae 'na dai wedi'u troi drosodd yn y glaw mawr; be’ ddylen ni adeiladu gyntaf, Noa? (6)

4 Gornest Furry Animals yn cychwyn mewn gymnasiwm (6)

9 Mae'r haen hwn ar bwll ers glaw a drodd yn iâ (7)

10 Am yr ail hanner, trigfannwn yma gyda chŵn Arawn (5)

11 Rhiw ger yr Unol Daleithiau ar gyfer Cymro ar wasgar? (5)

12 Yn dda fel Dewi, er enghraifft (7)

13 Nid oes, ebe'r bardd, neb yn holi Pedwar Gwynt ynghylch lleoliad hwn a godwn wedi ei ddymchwel (5,1,5)

18 Efo llawer llwybr o darmac wedi'i gymysgu â lafa yn bennaf (7)

20 Merch fwyn y tenoriaid a merch arall (5)

22 Wrth droi'n ôl, mae'r ferch hon yn sarhau (5)

23 Mwy distaw yw mis bach Guto Ffowc (7)

24 Lindys efallai y bydd newid afreal i'w weld ynddynt (6)

25 Goronwy bach wedi ei amgylchynu gan ychydig dywod (6)

 

I Lawr

1 Darlun yn y meddwl neu ar bapur gyda sgwariau bychain (6)

2 Gwanc am galon yn gyntaf (5)

3 Un sy'n enllibio tiwtor ffrwd (7)

5 Braich naiad lledrithiol (5)

6 Uchafbwynt llwyddiant y môr? (7)

7 Trosglwyddo'r cyfarpar sy'n angenrheidiol ar gyfer cefnogi hys-bys yn Saesneg yn gyntaf (6)

8 Siomiant: cwt sy'n adfail wedi i hwn ei ladrata o ochr y ffordd? (3,4,4)

14 Masseur sy'n camddefnyddio nwy? Litr? (7)

15 Datguddwyr wyth oren amheus (7)

16 Cychwyn bwnsh o'r blodau melyn hyn (6)

17 Carreg wen; gwyn sy'n amgylchu rhyw fath o lech ydyw (6)

19 Gwlad enfawr er y gellir dweud mai pwtyn sy'n ei rhedeg (5)

21 Angel wedi cwympo a cholli ei halo mewn pedair llinell o farddoniaeth (5)

Mae O’r Pedwar Gwynt yn gyhoeddiad annibynnol. Mae pob tanysgrifiad a chyfraniad yn hynod werthfawr wrth geisio sicrhau dyfodol llewyrchus i’r cylchgrawn.


 

Categorïau:

Croesair

 


Dyddiad cyhoeddi: 06·12·2016

Yn ôl i frig y dudalen

Dadansoddi


Aled Llion Jones

11 Tachwedd yw Gŵyl Annibyniaeth Gwlad Pwyl, pryd y dethlir adennill sofraniaeth yn 1918, yn dilyn dros ganrif o ddiddymiad. Er 2010 trefnir gorymdaith yn y brifddinas, digwyddiad mwya’r flwyddyn i’r adain dde eithafol. Y llynedd gorymdeithiodd 250,000.

Cyfweld


Angharad Penrhyn Jones

Angharad Penrhyn Jones, Golygydd Cysylltiol O'r Pedwar Gwynt, sy'n holi Beti George am ei bywyd a'i phrofiadau fel darlledwraig ac ymgyrchydd.

Dadansoddi


Ned Thomas

Fel pawb roeddwn wedi clywed yn y newyddion am yr hyn ddigwyddodd ger Madrid ar 24 Hydref, sef codi gweddillion y Cadfridog Francisco Franco o'i fedd yn y Valle de los Caidos a'u trosglwyddo i feddrod teuluol yn y brifddinas. Digwyddodd hyn wedi brwydr hir yn y…

Dadansoddi


Caryl Lewis a Gwen Davies

Yn fy nofel Y Gemydd, defnyddir gemau (ar ffurf modrwyon), i gario addewidion a gobeithion. Er fod y cymeriadau yn perchnogi’r gemau hyn dros dro, perthyn i’r byd a’r cenedlaethau i ddod y maen nhw mewn gwirionedd. Ceir proses debyg wrth greu stori: mae’r awdur yn…

Adolygu


Tomos Morgan

Heb os mae angen cryn sensitifrwydd wrth ymhél – neu ymyrryd – â digwyddiad lle mae teimladau mor gryf ac emosiynau mor amrwd. Mewn cyd-destun newyddiadurol, er enghraifft, mae’n hysbys pa mor real yw perygl dwysáu trallod teuluoedd sydd eisoes mewn galar drwy gyhoeddi erthygl neu…

Cyfansoddi


John Emyr

Casglodd Glyn ei fagiau gan sylwi, drwy ffenest ei lofft, fod llechi’r toeau yn sych. Hyd yma, ar y bore hwn o Fai ym Mangor Uchaf, roedd y tywydd o’i blaid. Er iddo glywed chwyrniadau ffrae atmosfferig y cymylau uwchlaw’r Carneddau neithiwr, roedd…

Adolygu


Angharad Penrhyn Jones

Mae’r profiad o ddarllen y gyfrol hon fel eistedd ar soffa yn gwrando ar ferch alluog, ddidwyll a byrlymus yn adrodd hanes ei bywyd, paned mewn un llaw, hancesi papur mewn llaw arall, a digon o chwerthin. Mae’n lyfr mor hawdd ei ddarllen ar un ystyr, mor agos at rywun, y…

Cyfansoddi


Osian Wyn Owen

Pobol coleg fu’n clegar ‘nad oes byd na phlaned sbâr wedi hon’ a bod ‘i wedd yr haf gynhesrwydd rhyfedd ...