Croesair Bonws 1
Croesair

Croesair Bonws 1


Morus Venti

06·12·2016

Croesair OPG Rhagfyr 2016

Mae pedwar ateb yn cynnwys gair (pob un â'r un ystyr) nad yw wedi ei gliwio yn rhan gryptig eu cliwiau. Er enghraifft, mae BYDOL yn cynnwys y gair ŶD, ond gallai'r cliw fod yn ‘Crombil daearol’ - crombil = BOL; daearol = BYDOL.

Mae ateb llawn 13 ar draws yn ddyfyniad.

 

Ar Draws

1 Erfyniad: Mae 'na dai wedi'u troi drosodd yn y glaw mawr; be’ ddylen ni adeiladu gyntaf, Noa? (6)

4 Gornest Furry Animals yn cychwyn mewn gymnasiwm (6)

9 Mae'r haen hwn ar bwll ers glaw a drodd yn iâ (7)

10 Am yr ail hanner, trigfannwn yma gyda chŵn Arawn (5)

11 Rhiw ger yr Unol Daleithiau ar gyfer Cymro ar wasgar? (5)

12 Yn dda fel Dewi, er enghraifft (7)

13 Nid oes, ebe'r bardd, neb yn holi Pedwar Gwynt ynghylch lleoliad hwn a godwn wedi ei ddymchwel (5,1,5)

18 Efo llawer llwybr o darmac wedi'i gymysgu â lafa yn bennaf (7)

20 Merch fwyn y tenoriaid a merch arall (5)

22 Wrth droi'n ôl, mae'r ferch hon yn sarhau (5)

23 Mwy distaw yw mis bach Guto Ffowc (7)

24 Lindys efallai y bydd newid afreal i'w weld ynddynt (6)

25 Goronwy bach wedi ei amgylchynu gan ychydig dywod (6)

 

I Lawr

1 Darlun yn y meddwl neu ar bapur gyda sgwariau bychain (6)

2 Gwanc am galon yn gyntaf (5)

3 Un sy'n enllibio tiwtor ffrwd (7)

5 Braich naiad lledrithiol (5)

6 Uchafbwynt llwyddiant y môr? (7)

7 Trosglwyddo'r cyfarpar sy'n angenrheidiol ar gyfer cefnogi hys-bys yn Saesneg yn gyntaf (6)

8 Siomiant: cwt sy'n adfail wedi i hwn ei ladrata o ochr y ffordd? (3,4,4)

14 Masseur sy'n camddefnyddio nwy? Litr? (7)

15 Datguddwyr wyth oren amheus (7)

16 Cychwyn bwnsh o'r blodau melyn hyn (6)

17 Carreg wen; gwyn sy'n amgylchu rhyw fath o lech ydyw (6)

19 Gwlad enfawr er y gellir dweud mai pwtyn sy'n ei rhedeg (5)

21 Angel wedi cwympo a cholli ei halo mewn pedair llinell o farddoniaeth (5)

Mae O’r Pedwar Gwynt yn gyhoeddiad annibynnol. Mae pob tanysgrifiad a chyfraniad yn hynod werthfawr wrth geisio sicrhau dyfodol llewyrchus i’r cylchgrawn.


 

Categorïau:

Croesair

 


Dyddiad cyhoeddi: 06·12·2016

Yn ôl i frig y dudalen

Adolygu


Llio Mai Hughes

Nos Wener, 15 Mawrth, perfformiodd Cymdeithas John Gwilym Jones eu cynhyrchiad cyntaf yn Stiwdio Pontio, Bangor. Ac Eto Nid Myfi oedd y ddrama, a phob tocyn wedi’i werthu. Roedd Pontio yn llawn bwrlwm wrth i’r dorf ymgasglu; yn eu mysg roedd myfyrwyr, cyn-fyfyrwyr, darlithwyr,…

Cyfansoddi


Emyr Lewis

Mae Lana Turner 'di colapsio! O'n i'n trotian heibio ac yn sydyn ddechreuodd hi fwrw glaw a bwrw eira a deudist di ei bod hi'n bwrw cenllysg ond mae cenllysg yn dy hitio di ar dy ben yn galad felly go iawn ... 

Adolygu


Angharad Tomos

Da oedd gweld y theatr yn Pontio yn gyfforddus lawn ar nos Iau, 21 Chwefror ar gyfer y ddrama Anweledig. Roedd y cynhwysion cywir ar gyfer noson dda yno – Ffion Dafis yn gwneud sioe un wraig, ac Aled Jones Williams yn awdur. Ychwanegwch ddyfeisgarwch…

Dadansoddi


Huw L Williams

Undod – sy’n sefyll dros annibyniaeth radical i Gymru – yw un o’r grwpiau diweddaraf i ymuno â’r mudiad ehangach #indywales. Mae ambell ymateb i ddyfodiad y grŵp hwn wedi bod yn ddadlennol. Holwyd yn lled gyson ‘Pam?’, gyda rhai yn ei ystyried fel rhaniad diangen, eraill yn mynnu…

Dadansoddi


Sioned Puw Rowlands

Ar yr ymosodiadau gwrth-Semitaidd yn Ffrainc yr wythnos hon.

Roeddwn i'n methu â dod dros y ffaith ei bod hi'n gwisgo wig; byddwn yn ei dychmygu yn ei dynnu i ddatgelu pen moel, yn gyfrinachol, yng ngŵydd ei gŵr; gwnaethwn fy ngorau i wthio'r…

Adolygu


Sioned Puw Rowlands

Wrth edrych am yn ôl i'r saithdegau a thurio cof plentyndod, synhwyraf bâr o lygaid yn serio'r tywyllwch. Ymhlith y gwmnïaeth a aeth yn bapur wal ymwybod wrth i mi aeddfedu, ynghanol cymdeithas ddigon ecsentrig Mary Vaughan Jones, gwelaf lygaid dolefus a phenderfynol…

Adolygu


Angharad Penrhyn Jones

Mae Gwn Glân Beibl Budr yn albwm sydd yn cydio yn eich calon o’r dechrau un ac yn gwrthod llacio gafael tan y nodyn olaf. Mae i’r caneuon hyn deimlad elfennol, oesol. Dyma albwm tywyll, dirdynnol; mae’n gynnil ac yn treiddio i’ch cwsg, yn tarfu ar eich…

Adolygu


Ceri Williams

Nodweddir perfformiadau Public Service Broadcasting gan gyfuniad unigryw o gerddoriaeth roc electronig egnïol a ffilmiau archif gwreiddiol – 'think Pathé meets Pet Shop Boys,' meddai'r Guardian. Trefnwyd y daith ddiweddaraf, a ddaeth i Ganolfan Gelfyddydau Pontardawe yn yr hydref, ar gefn llwyddiant yr albwm Every Valley.

Dyma un…