Frank O’Hara


Lunch Poems

City Lights Books, 76tt, $8.95, 1964; 2014

Mae Lana Turner ’di colapsio!
Cyfansoddi

Mae Lana Turner ’di colapsio!

O Americaneg Frank O’Hara


Emyr Lewis

13·03·2019

                                                     

                                                     Mae Lana Turner 'di colapsio!
                                                     O'n i'n trotian heibio ac yn sydyn
                                                     ddechreuodd hi fwrw glaw a bwrw eira
                                                     a deudist di ei bod hi'n bwrw cenllysg
                                                     ond mae cenllysg yn dy hitio di ar dy ben
                                                     yn galad felly go iawn bwrw eira oedd hi a
                                                     bwrw glaw ac o'n i ar gymint o frys
                                                     i gwarfod efo ti ond roedd y traffig
                                                     yn actio jest fatha'r awyr
                                                     ac yn sydyn dyma fi'n gweld pennawd
                                                     MAE LANA TURNER 'DI COLAPSIO!
                                                     sdim eira yn Hollywood
                                                     sdim glaw yn Califfornia
                                                     dwi 'di bod mewn lot o bartis
                                                     ac wedi actio'n berffaith ddigwilydd
                                                     ond dwi rioed wedi actiwali colapsio
                                                     o Lana Turner 'dan ni'n caru chdi cwyd.

                                                               
 

Frank O'Hara, 1965 gan Mario Schifano

 

 


Darllenwch am gyfraniad Frank O'Hara (Maryland, 1926 - Efrog Newydd, 1966) ar wefan y Poetry Foundation, Chicago. Manylion y gerdd wreiddiol: 'Poem [Lana Turner has collapsed!]' o'r gyfrol Lunch Poems (City Light Books, 1964; 2014) © 1964 Frank O'Hara.

Cyhoeddwyd y cyfieithiad Cymraeg yng nghyfrol ddiweddaraf Emyr Lewis, twt lol (Carreg Gwalch, 2018). Prynwch gopi yn eich siop lyfrau leol neu trwy wefan y cyhoeddwr.


Mae O’r Pedwar Gwynt yn gyhoeddiad annibynnol. Mae pob tanysgrifiad a chyfraniad yn hynod werthfawr wrth geisio sicrhau dyfodol llewyrchus i’r cylchgrawn.


 

Categorïau:

Emyr Lewis, Barddoniaeth, Cyfieithu

 


Dyddiad cyhoeddi: 13·03·2019

Yn ôl i frig y dudalen

Cyfansoddi


Llŷr Gwyn Lewis

Fe lynai’r smwclaw’n styfnig at ffensys dur y gwaith ac arwydd ‘stop’ annhymig y reilwe’n grachen-graith pan o’wn heb styried clywed clais ym mhen y lein, mond cwmni’i lais ... 

Adolygu


Morgan Owen

Er mwyn creu hanes, sef naratif yn y bôn, mae’r hanesydd yn dethol o blith digwyddiadau di-ben-draw nad ydynt o anghenraid yn gysylltiedig â'i gilydd yn yr ystyr wrthrychol, ddilyniannol. Yn yr un modd, mae’r ffotograffydd, wrth dynnu a threfnu lluniau at gasgliad, yn dethol o blith…

Cyfansoddi


Qing Niao

Yn Tsieina, ceir diwylliant y sgwâr cyhoeddus: Sgwâr Tiananmen, Sgwâr y Weriniaeth, sgwariau bychain mewn trefi, a’r gerddi, a ddefnyddir ar gyfer ymgynulliadau mawr, cyhoeddus. Mae’r gofod hwn ar gyfer pawb; yn ystod y bore, maent yn aml wedi eu llenwi gan bensiynwyr, o bump tan…

Dadansoddi


Rhys Llwyd

Yn 1974, bu R Tudur Jones yn ddylanwadol wrth i Blaid Cymru geisio penderfynu lle y safai ar y sbectrwm dde-chwith. Roedd Tudur Jones, fel Gwynfor, yn credu na ddylai Plaid Cymru ildio i rethreg yr oes, hynny yw na ddylai ddatgan a…

Cyfansoddi


Elin Haf Gruffydd Jones

Meddai bardd Her Gyfieithu 2019, Julia Fiedorczuk o Wlad Pwyl: ‘Yr hyn sy'n ddelfrydol i mi ydy barddoniaeth sydd yn ymgomio gyda disgyblaethau eraill, er enghraifft bioleg; barddoniaeth sydd yn agored i ystod eang o fodau ac emosiynau, ond sydd hefyd ar yr un pryd yn ostynedig ac yn…

Dadansoddi


Aled Gruffydd Jones

‘La verdad no le interesa a nadie’, nid yw’r gwir o ddiddordeb i neb. Rhain oedd geiriau rhybuddiol ac iasoer un o gyfeillion Javier Cercas pan glywodd am fwriad disyfyd yr awdur i gychwyn cloddio i hanes ac ymdreiddio i feddylfryd ewythr ei fam, y ffasgydd brwdfrydig Manuel…

Dadansoddi


Gareth Leaman

Yn y misoedd diwethaf, ar hyd ac ar led Cymru, daeth dau fudiad protest gwahanol ond rhyng-gysylltiedig i'r amlwg, gan ddod at ei gilydd yn ein prifddinas. Y cyntaf yw'r adain Gymreig i'r mudiad rhyngwladol Extinction Rebellion a fu allan ar y stryd yn…

Dadansoddi


Morgan Owen

Beth yw wyneb poblyddiaeth? Wyneb blinedig, trist, trallodus. Nid yw’r ffromi a’r ysgyrnygu ond crychau egnïol, dros dro, ar y wyneb hwn; yn y dwfn y mae’r casineb yn llechu. A phrin mewn gwirionedd y bydd y casineb hwn yn brigo’n agored yng nghwrs y rhygnu…