Frank O’Hara


Lunch Poems

City Lights Books, 76tt, $8.95, 1964; 2014

Mae Lana Turner ’di colapsio!
Cyfansoddi

Mae Lana Turner ’di colapsio!

O Americaneg Frank O’Hara


Emyr Lewis

13·03·2019

                                                     

                                                     Mae Lana Turner 'di colapsio!
                                                     O'n i'n trotian heibio ac yn sydyn
                                                     ddechreuodd hi fwrw glaw a bwrw eira
                                                     a deudist di ei bod hi'n bwrw cenllysg
                                                     ond mae cenllysg yn dy hitio di ar dy ben
                                                     yn galad felly go iawn bwrw eira oedd hi a
                                                     bwrw glaw ac o'n i ar gymint o frys
                                                     i gwarfod efo ti ond roedd y traffig
                                                     yn actio jest fatha'r awyr
                                                     ac yn sydyn dyma fi'n gweld pennawd
                                                     MAE LANA TURNER 'DI COLAPSIO!
                                                     sdim eira yn Hollywood
                                                     sdim glaw yn Califfornia
                                                     dwi 'di bod mewn lot o bartis
                                                     ac wedi actio'n berffaith ddigwilydd
                                                     ond dwi rioed wedi actiwali colapsio
                                                     o Lana Turner 'dan ni'n caru chdi cwyd.

                                                               
 

Frank O'Hara, 1965 gan Mario Schifano

 

 


Darllenwch am gyfraniad Frank O'Hara (Maryland, 1926 - Efrog Newydd, 1966) ar wefan y Poetry Foundation, Chicago. Manylion y gerdd wreiddiol: 'Poem [Lana Turner has collapsed!]' o'r gyfrol Lunch Poems (City Light Books, 1964; 2014) © 1964 Frank O'Hara.

Cyhoeddwyd y cyfieithiad Cymraeg yng nghyfrol ddiweddaraf Emyr Lewis, twt lol (Carreg Gwalch, 2018). Prynwch gopi yn eich siop lyfrau leol neu trwy wefan y cyhoeddwr.


Mae O’r Pedwar Gwynt yn gyhoeddiad annibynnol. Mae pob tanysgrifiad a chyfraniad yn hynod werthfawr wrth geisio sicrhau dyfodol llewyrchus i’r cylchgrawn.


 

Categorïau:

Emyr Lewis, Barddoniaeth, Cyfieithu

 


Dyddiad cyhoeddi: 13·03·2019

Yn ôl i frig y dudalen

Adolygu


Llio Mai Hughes

Nos Wener, 15 Mawrth, perfformiodd Cymdeithas John Gwilym Jones eu cynhyrchiad cyntaf yn Stiwdio Pontio, Bangor. Ac Eto Nid Myfi oedd y ddrama, a phob tocyn wedi’i werthu. Roedd Pontio yn llawn bwrlwm wrth i’r dorf ymgasglu; yn eu mysg roedd myfyrwyr, cyn-fyfyrwyr, darlithwyr,…

Cyfansoddi


Emyr Lewis

Mae Lana Turner 'di colapsio! O'n i'n trotian heibio ac yn sydyn ddechreuodd hi fwrw glaw a bwrw eira a deudist di ei bod hi'n bwrw cenllysg ond mae cenllysg yn dy hitio di ar dy ben yn galad felly go iawn ... 

Adolygu


Angharad Tomos

Da oedd gweld y theatr yn Pontio yn gyfforddus lawn ar nos Iau, 21 Chwefror ar gyfer y ddrama Anweledig. Roedd y cynhwysion cywir ar gyfer noson dda yno – Ffion Dafis yn gwneud sioe un wraig, ac Aled Jones Williams yn awdur. Ychwanegwch ddyfeisgarwch…

Dadansoddi


Huw L Williams

Undod – sy’n sefyll dros annibyniaeth radical i Gymru – yw un o’r grwpiau diweddaraf i ymuno â’r mudiad ehangach #indywales. Mae ambell ymateb i ddyfodiad y grŵp hwn wedi bod yn ddadlennol. Holwyd yn lled gyson ‘Pam?’, gyda rhai yn ei ystyried fel rhaniad diangen, eraill yn mynnu…

Dadansoddi


Sioned Puw Rowlands

Ar yr ymosodiadau gwrth-Semitaidd yn Ffrainc yr wythnos hon.

Roeddwn i'n methu â dod dros y ffaith ei bod hi'n gwisgo wig; byddwn yn ei dychmygu yn ei dynnu i ddatgelu pen moel, yn gyfrinachol, yng ngŵydd ei gŵr; gwnaethwn fy ngorau i wthio'r…

Adolygu


Sioned Puw Rowlands

Wrth edrych am yn ôl i'r saithdegau a thurio cof plentyndod, synhwyraf bâr o lygaid yn serio'r tywyllwch. Ymhlith y gwmnïaeth a aeth yn bapur wal ymwybod wrth i mi aeddfedu, ynghanol cymdeithas ddigon ecsentrig Mary Vaughan Jones, gwelaf lygaid dolefus a phenderfynol…

Adolygu


Angharad Penrhyn Jones

Mae Gwn Glân Beibl Budr yn albwm sydd yn cydio yn eich calon o’r dechrau un ac yn gwrthod llacio gafael tan y nodyn olaf. Mae i’r caneuon hyn deimlad elfennol, oesol. Dyma albwm tywyll, dirdynnol; mae’n gynnil ac yn treiddio i’ch cwsg, yn tarfu ar eich…

Adolygu


Ceri Williams

Nodweddir perfformiadau Public Service Broadcasting gan gyfuniad unigryw o gerddoriaeth roc electronig egnïol a ffilmiau archif gwreiddiol – 'think Pathé meets Pet Shop Boys,' meddai'r Guardian. Trefnwyd y daith ddiweddaraf, a ddaeth i Ganolfan Gelfyddydau Pontardawe yn yr hydref, ar gefn llwyddiant yr albwm Every Valley.

Dyma un…