Frank O’Hara


Lunch Poems

City Lights Books, 76tt, $8.95, 1964; 2014

Mae Lana Turner ’di colapsio!
Cyfansoddi

Mae Lana Turner ’di colapsio!

O Americaneg Frank O’Hara


Emyr Lewis

13·03·2019

                                                     

                                                     Mae Lana Turner 'di colapsio!
                                                     O'n i'n trotian heibio ac yn sydyn
                                                     ddechreuodd hi fwrw glaw a bwrw eira
                                                     a deudist di ei bod hi'n bwrw cenllysg
                                                     ond mae cenllysg yn dy hitio di ar dy ben
                                                     yn galad felly go iawn bwrw eira oedd hi a
                                                     bwrw glaw ac o'n i ar gymint o frys
                                                     i gwarfod efo ti ond roedd y traffig
                                                     yn actio jest fatha'r awyr
                                                     ac yn sydyn dyma fi'n gweld pennawd
                                                     MAE LANA TURNER 'DI COLAPSIO!
                                                     sdim eira yn Hollywood
                                                     sdim glaw yn Califfornia
                                                     dwi 'di bod mewn lot o bartis
                                                     ac wedi actio'n berffaith ddigwilydd
                                                     ond dwi rioed wedi actiwali colapsio
                                                     o Lana Turner 'dan ni'n caru chdi cwyd.

                                                               
 

Frank O'Hara, 1965 gan Mario Schifano

 

 


Darllenwch am gyfraniad Frank O'Hara (Maryland, 1926 - Efrog Newydd, 1966) ar wefan y Poetry Foundation, Chicago. Manylion y gerdd wreiddiol: 'Poem [Lana Turner has collapsed!]' o'r gyfrol Lunch Poems (City Light Books, 1964; 2014) © 1964 Frank O'Hara.

Cyhoeddwyd y cyfieithiad Cymraeg yng nghyfrol ddiweddaraf Emyr Lewis, twt lol (Carreg Gwalch, 2018). Prynwch gopi yn eich siop lyfrau leol neu trwy wefan y cyhoeddwr.


Mae O’r Pedwar Gwynt yn gyhoeddiad annibynnol. Mae pob tanysgrifiad a chyfraniad yn hynod werthfawr wrth geisio sicrhau dyfodol llewyrchus i’r cylchgrawn.


 

Categorïau:

Emyr Lewis, Barddoniaeth, Cyfieithu

 


Dyddiad cyhoeddi: 13·03·2019

Yn ôl i frig y dudalen

Dadansoddi


Morgan Owen

Beth yw wyneb poblyddiaeth? Wyneb blinedig, trist, trallodus. Nid yw’r ffromi a’r ysgyrnygu ond crychau egnïol, dros dro, ar y wyneb hwn; yn y dwfn y mae’r casineb yn llechu. A phrin mewn gwirionedd y bydd y casineb hwn yn brigo’n agored yng nghwrs y rhygnu…

Dadansoddi


Bethan Wyn Jones

I mi, un o linellau mwyaf dirdynnol y Gymraeg ydi hon gan Dafydd Namor: ‘Ni ddyly Mai ddeilio mwy.’ Fedra i ddim meddwl am lawer o bethau gwaeth na Mai yn methu deilio. Ond dyma ydi hanfod adroddiad a gyhoeddwyd 6 Mai 2019 gan y…

Adolygu


Rhianwen Daniel

Mae cymhwyso damcaniaeth ôl-drefedigaethol at hanes, diwylliant a gwleidyddiaeth Cymru wedi dod yn gynyddol ffasiynol dros y blynyddoedd diwethaf. Enghraifft newydd o hyn yw llyfr Martin Johnes, Wales: England’s Colony? Yn y gyfrol hon, dadleuir i'r gwrthwyneb na ddylid dehongli’r berthynas rhwng Cymru a Lloegr mewn termau trefedigaethol.

Cyfansoddi


Dyfan Maredudd Lewis

Mi roeddwn innau fel chithau unwaith. Yn ddiriaeth o foleciwlau. Fe’m ganed ac fe’m maged o’r fron fel baban o’ch rhywogaeth chi.

Ystyriwch eich safle yn nhrefn daear, ar ba begwn o’r echel hon ydych chi’n trigo – daioni ynte drygioni? Tybed a yw pegynnau moesoldeb dynolryw mor glir
i…

Cyfansoddi


Casi Dylan

‘Wennol Bwlch a Chilhollt’ Caryl Lewis oedd y stori a’n cyflwynodd ni i’n gilydd. Stori gariad o’r casgliad Plu (2013), wedi ei hadrodd o safbwynt Emrys, mab fferm a glymwyd i’w aelwyd gan amgylchiadau, ac a arhosodd yno yn y gobaith y dôi ei gariad cyntaf ’nôl ato o’i theithio byd: ‘Roedd…

Dadansoddi


Angharad Closs Stephens

Symudais i Abertawe i fyw ddechrau mis Ionawr 2016, yn ystod y gaeaf hwnnw lle bu hi’n bwrw glaw am bron i ddeufis yn ddi-baid. Gyrrais i lawr mewn car benthyg oherwydd fy mod wedi dinistrio fy nghar fy hun naw mis…

Adolygu


Gruffydd Aled Williams

‘Epig o nofel fydd yn byw yn y cof’ meddai Jon Gower mewn broliant ar glawr y nofel hon. Anodd fyddai anghytuno: o ran rhychwant amser a chymeriadaeth dyma’r fwyaf uchelgeisiol o bum nofel Jerry Hunter, ac, fe ddichon, un o’r nofelau mwyaf uchelgeisiol erioed…

Adolygu


Ceridwen Lloyd-Morgan

Bu pobl yn hoff o wneud rhestri erioed. Cymorth i’r cof, mae’n debyg, oedd diben llawer o’r casgliadau o enwau, ffenomenâu, traddodiadau neu wybodaeth arall a fu’n boblogaidd yn yr Oesoedd Canol. Ar wahân i’r Trioedd, lle crynhowyd traddodiadau storïol mewn cyfresi o dri, bu bri ar restri o bump, o saith, naw,…