Giacomo Leopardi, cyf. J G Nichols


Thoughts

Alma Books, 118tt, £7.99, 25 Ionawr 2019

Gwerth cariad
Cyfansoddi

Gwerth cariad

Myfyrdodau


Giacomo Leopardi

Amser darllen: 2 funud

22·01·2019

Cyhoeddir ar ddiwrnod Santes Dwynwen eleni gyfieithiad Saesneg newydd o gasgliad o feddyliau a gwirebau un o awduron mwyaf nodedig yr Eidal, Giacomo Leopardi (1798-1837). Mae Leopardi fwyaf adnabyddus am ei gasgliad o gerddi, Canti (1835), a ystyrir yn un o binaclau llenyddiaeth Eidaleg. Dywedodd Italo Calvino amdano: 'Yr hyn sy'n wyrthiol am ei farddoniaeth yw'r ffordd y mae'n llwyddo i wared iaith o'i phwysau, nes iddi ymdebygu yn ei ddwylo i olau'r lloer.' Dyma ddarn ganddo ar werth profi gwewyr cariad, o'r gyfrol Pensieri (1845), myfyrdodau a gasglwyd ynghyd ar ddiwedd ei oes, a'u cyhoeddi wedi ei farw.

Am fwy o gyd-destun ynghylch bywyd ac ysbrydoliaeth y ffigwr chwedlonol hwn, darllenwch erthygl Tim Parks, 'In Love with Leopardi', yn y New York Review of Books.


 

LXXXII

Nid oes neb yn tyfu'n ddyn heb yn gyntaf brofi hyd a lled ei gymeriad, heb wynebu hunan-ddadleniad, heb orfod pwyso a mesur ei hun ac felly benderfynu mewn ffordd ei dynged a'i rawd. Yn yr oes o'r blaen yr oedd digon o ddeunydd parod ar gyfer magu'r profiad mawr hwn, profiad na adawn fyth ein plentyndod yn llwyr hebddo, ond yn ein dyddiau ni, mae bywyd bwrgais mor brin o brofiadau annisgwyl nes, oherwydd diffyg cyfle, trigo wna'r mwyafrif o ddynion cyn profi'r hyn a ddisgrifiaf, fel petaent yn y cyswllt hwn yn ddim mwy na phlant marwanedig. I'r gweddill, daw adnabyddiaeth a gafael ar yr hunan o'u trafferthion, o anffawd, o'u hanghenion, neu o angerdd mawr dwys – cariad fel arfer, pan fo serch yn profi'n angerdd, na ddaw i ran pob un; er bod ymserchu yn rhan o brofiad pawb. Boed iddo ddigwydd fel yn achos rhai ym mlynyddoedd ieuenctid neu yn hwyrach ymlaen wedi serch llai arwyddocaol, fel sydd, ymddengys, fwyaf arferol, mae gwir gariad, cariad angerddol yn caniatáu i'r hwn a'i profodd adnabod ei debyg yn dda, pob un ohonynt y'i taflwyd i'w plith gan ddyheadau dwys ac anghenion taer, deisyfiadau a oedd yn ddieithr iddo hyd hynny. Yn y modd hwn, trwy brofiad y mae dyn yn dysgu am natur angerdd, wrth adnabod y mwyaf bywiol ohonynt, a dania pob ffurf arall. Dysg adnabod ei gymeriad a'i anian, fesur ei gyneddfau a'i nerth, ac o'r pwynt hwnnw ymlaen gall farnu beth i'w ddisgwyl neu i beidio o gwbl â disgwyl ohono'i hun, ac i'r graddau y gallwn ddyfalu'r dyfodol, gall weld ei le yn y byd hwn. Ymddengys bywyd yn ei gyfanrwydd iddo mewn golau newydd, gan drawsffurfio eisoes o fod yn rhywbeth a gafodd achlust ohono yn rhywbeth a welodd, o fyd y dychymyg yn fywyd gwirioneddol, ac os nad ydyw ym mhob achos yn fwy bodlon ei fyd, teimla, fan lleiaf, yn fwy nerthol nag o'r blaen, yn fwy galluog i wneud y gorau ohono'i hun ac eraill. 

Mae O’r Pedwar Gwynt yn gyhoeddiad annibynnol. Mae pob tanysgrifiad a chyfraniad yn hynod werthfawr wrth geisio sicrhau dyfodol llewyrchus i’r cylchgrawn.


 

Categorïau:

Cariad, Cyfieithu

 


Trigo wna’r mwyafrif o ddynion cyn profi’r hyn a ddisgrifiaf, fel petaent yn y cyswllt hwn yn ddim mwy na phlant marwanedig

Dyddiad cyhoeddi: 22·01·2019

Yn ôl i frig y dudalen

Adolygu


Sioned Puw Rowlands

Wrth edrych am yn ôl i'r saithdegau a thurio cof plentyndod, synhwyraf bâr o lygaid yn serio'r tywyllwch. Ymhlith y gwmnïaeth a aeth yn bapur wal ymwybod wrth i mi aeddfedu, ynghanol cymdeithas ddigon ecsentrig Mary Vaughan Jones, gwelaf lygaid dolefus a phenderfynol…

Adolygu


Angharad Penrhyn Jones

Mae Gwn Glân Beibl Budr yn albwm sydd yn cydio yn eich calon o’r dechrau un ac yn gwrthod llacio gafael tan y nodyn olaf. Mae i’r caneuon hyn deimlad elfennol, oesol. Dyma albwm tywyll, dirdynnol; mae’n gynnil ac yn treiddio i’ch cwsg, yn tarfu ar eich…

Adolygu


Ceri Williams

Nodweddir perfformiadau Public Service Broadcasting gan gyfuniad unigryw o gerddoriaeth roc electronig egnïol a ffilmiau archif gwreiddiol – 'think Pathé meets Pet Shop Boys,' meddai'r Guardian. Trefnwyd y daith ddiweddaraf, a ddaeth i Ganolfan Gelfyddydau Pontardawe yn yr hydref, ar gefn llwyddiant yr albwm Every Valley.

Dyma un…

Dadansoddi


Dyfan Maredudd Lewis

Alla’i ddim bod yn sicr pryd oedd y tro cyntaf i mi glywed y dawn chorus yn iawn. Rwy’n siŵr fy mod i’n ymwybodol o’r ffenomen cyn i mi glywed y peth ei hun. A hynny, dybiwn i, oherwydd bod yr ymadrodd yn un sy’n gafael.…

Cyfansoddi


Giacomo Leopardi

Cyhoeddir ar ddiwrnod Santes Dwynwen eleni gyfieithiad Saesneg newydd o gasgliad o feddyliau a gwirebau un o awduron mwyaf nodedig yr Eidal, Giacomo Leopardi (1798-1837). Mae Leopardi fwyaf adnabyddus am ei gasgliad o gerddi, Canti (1835), a ystyrir yn un o binaclau llenyddiaeth Eidaleg. Dywedodd Italo Calvino amdano: 'Yr hyn sy'n wyrthiol am…

Dadansoddi


Morgan Owen

Pan symudais, dros dro, i ogledd-orllewin Cymru i fyw mewn cymuned Gymraeg lle mae’r iaith i’w chlywed o hyd yn hollol naturiol – i’r ‘Fro Gymraeg’, beth bynnag yw honno – darganfûm rywbeth annisgwyl: fy mod ers blynyddoedd wedi bod yn atal a chladdu fy nghefndir, sef y Cymoedd.…

Adolygu


Rhys Watkin

Cyflwynwyd cyngerdd o weithiau gan Ralph Vaughan Williams, Lili Boulanger, a’r Gymraes Rhian Samuel gan Gerddorfa Symffoni’r Coleg Cerdd a Drama fis Tachwedd, ar y thema ‘tirluniau’. Roedd cysgod Sul y Cofio a’r Rhyfel Mawr yn drwm ar y rhaglen, a gynhwysai The Lark Ascending (1914) a…

Dadansoddi


Qing Niao

Y diwrnod hwnnw, mi es i fy hen ysgol uwchradd. Dilynais yr un llwybr ag yr arferwn droedio’n ystod fy nhair blynedd yn ddisgybl yno. Bob haf, mae’r sefydliad hwn yn agored am fis ychwanegol ar gyfer y disgyblion sydd ar fin dechrau ar eu…