Cyfansoddi

Fel na fydd y tatws yn rhewi


Grug Muse

04·12·2019

Spring Waters (Maestoso), 1910 gan Vilhelms Purvītis (yn Amgueddfa Gelf Genedlaethol Latfia, yn Riga) /Wikipedia

 

Bu Grug Muse yn cydweithio â beirdd o Latfia, Syria, Croatia, Gwlad Belg a Gwlad Pwyl fis Medi, ar wahoddiad Latvian Literature i weithdy cyfieithu yn Riga. Trefnwyd y gweithdy mewn partneriaeth â Llenyddiaeth ar Draws Ffiniau a Creative Europe. Cyhoeddwn yn y lle cyntaf gyfieithiadau ganddi o waith bardd sy'n ysgrifennu yn yr iaith Latgaleg. Edrychwn ymlaen at gael cyhoeddi mwy o'i chyfieithiadau maes o law.
✒︎

t6

gan ymddangos mewn gofod diamser
dechreuais siarad trwy fy nghlustiau
yn y pnawn
roeddwn eisiau diffodd y golau
ond wyddwn i ddim 
pryd yn union
roedd y golau am orffen
canu
roedd fy mreichiau wedi blino
arwain
yr unig beth y dois o hyd iddo  
o blith atgofion gorffennaf
oedd yr offeiriad
yn chwydu wedi’r priodasau

Raibīs (Oskars Orlovs)

 

t10

cerddais am amser maith
i’r gogledd
tua thre
gan rydio corsydd
a chrwydro coedwigoedd
ffosydd llawn llyfanog yn blodeuo’n llaethog
yng nghyffiniau plwyf Nagli
sathrais ar bysgod a mwydod gwynion
ac fe gofiais ei bod hi’n aeaf ddoe
gallwn i fod wedi bwydo 
bleidd-ddynion a’r eirth dof
efo pysgod o’m dwylo
fel arferem ei wneud 
i’n gilydd
a rŵan
gyda sgrech uchel
greulon
mae’n rhaid i mi ymladd
y lloer ar fy mhen fy hun
a fydd heddwch fyth 
yn gadael cartref eto
rwy’n cymryd stôl
i sefyll arni
er mwyn diffodd y dŵr yn y pibellau
fel na fydd y tatws
yn rhewi yn eu cwysi

Raibīs (Oskars Orlovs)

 

 

p6

Atsarūnūt bezlaika telpā 
suoču runuot ar ausim
piecpušdinē
gribieju atslēgt gaisu
viņ nazynuoju 
precizi cikūs
gaisma beidzēs 
dzīsmi dzīžūt
rūkys dakusa tū 
meļdeņu viļkt 
vīneiguos atminis izkosu 
nu juļa 
kod bazneickungs 
nu kuozu vēme

Raibīs (Oskars Orlovs)

 

p10

Ilgi guoju kuojom
nazkur nu zīmeļu
da sātai
izbrydu pūrus
izblūdobu mežus
kanavys ar zīdūšom pīneigom aļģem
nazkur pi Nagļu
samynu zivs I vogulus boltus
guoduoju ite vakar vēļ zīma beja
varēja nu rūkys
ar zivim pabaruot
pīradynuotūs vylkačus I luočus
jau kai ba bejom daroduši vīns pi ūtra
a niule
nažieleigā bolsā
byus juokauc
pret mienesneicu vīnam
naizīt mīrs 
vaira uorā nu sātys
pajiemu tabureti 
pakuopu 
aiztaisu trubuos iudini 
lai voguos 
naapsaļ buļbys

Raibīs (Oskars Orlovs)

 


Bardd sy'n ysgrifennu yn yr iaith Latgaleg ydi Raibīs (Oskars Orlovs, 1983). Mae'n awdur dwy ddrama hefyd: Vystu klāvs (2008) a Shortcut (2014). Daw'r ddwy gerdd a gyhoeddir yn y fan hon o'i gyfrol Pistacejis (Kukuži, 2017).


Mae O’r Pedwar Gwynt yn gyhoeddiad annibynnol. Mae pob tanysgrifiad a chyfraniad yn hynod werthfawr wrth geisio sicrhau dyfodol llewyrchus i’r cylchgrawn.


 

Categorïau:

Grug Muse, Barddoniaeth, Cyfieithu

 


Rwy’n cymryd stôl i sefyll arni er mwyn diffodd y dŵr yn y pibellau fel na fydd y tatws yn rhewi yn eu cwysi

Dyddiad cyhoeddi: 04·12·2019

Yn ôl i frig y dudalen

Adolygu


Ned Thomas

Y mis hwn, hanner canrif yn ôl, daeth rhyfel Biafra i ben. Methodd yr ymdrech i sefydlu gwlad annibynnol i'r bobl Igbo (yn bennaf) yn ne a de-ddwyrain Nigeria. Parhaodd y rhyfel am dros ddwy flynedd a hanner, a lladdwyd o gwmpas…

Adolygu


Angharad Penrhyn Jones

Ysbrydolwyd Hel y Mynydd (12 Ionawr 2020, S4C) gan y ffenomen sakte-TV yn Llychlyn: ‘teledu araf’. Yn 2009 darlledwyd rhaglen saith awr hynod boblogaidd ar y sianel NRK2 yn dogfennu siwrnai drên o Bergen i Oslo, prosiect a ddisgrifwyd yn y New Yorker fel ‘the iconic slow-TV programme’ ac a sbardunodd genre newydd. Enghraifft…

Cyfansoddi


Geraint Lewis

Ro’n i wedi bwriadu ysgrifennu stori, wir i chi. Dyna oedd y syniad. Ro’n i’n teimlo’n weddol hyderus, yn gwybod am y diffiniad clasurol o orfod cael dechrau, canol a diwedd – er nid o anghenraid yn y drefn yna, chwedl Samuel Beckett.

Dadansoddi


Huw L Williams

Mae pyrth dy fforest di, o wlad y Brutaniaid presennol, yn agored i’r eirias dân. Oni ddygwch ffrwyth yr awron, fe a’ch torrir rhag bod yn bobl.

Geiriau Morgan Llwyd yn Llyfr y Tri Aderyn (1653) yw y rhain, yn fynegiant o’r athrawiaeth a fyddai, yn ôl M Wynn Thomas, yn…

Cyfweld


Ivan Krastev

Wrth i'w gyfrol ddiweddaraf gael ei chyhoeddi – The Light That Failed: A Reckoning (2019, gyda Stephen Holmes) – bu Eurozine yn cyfweld ag Ivan Krastev, un o ddadansoddwyr amlycaf y newidiadau mawr ar waith yn Ewrop ar hyn o bryd, gan gynnwys cysyniadau sydd ynghlwm wrth Brexit megis 'y mwyafrif dan fygythiad'. Dadleua Ivan Krastev a Stephen Holmes…

Adolygu


Jane Aaron

Yn ôl rhagair Tegwen Morris, cyfarwyddwraig bresennol Merched y Wawr, ‘nid ffeministiaeth sy’n cael ei bortreadu’ yn y gyfrol hon ond ‘bywyd bob dydd’ menywod Cymru rhwng 1920 a 1960. Eto i gyd, yr hyn sydd yn debyg o daro darllenwyr yr 21g wrth iddynt droi tudalennau’r…

Dadansoddi


Keith Chapin

Cysyniad hynafol yw’r ‘aruchel’ a gafodd ei ddychmygu o’r newydd dro ar ôl tro. Hupsous yn yr hen Roeg, sublimis yn Lladin, sublime yn Ffrangeg a Saesneg, Erhaben yn Almaeneg: mae’n dynodi uchelder arbennig (neu’r safle oddi tano, sef ‘sub’ ‘limen’ – yn llythrennol, o dan drothwy). Roedd ‘arddull yr aruchel’ (stilus sublimus) â’i holl ddefnydd o drosiadau llachar, cymalau coeth ac ieithwedd gain, yn rhan…

Cyfansoddi


Grug Muse

Gan ymddangos mewn gofod diamser dechreuais siarad trwy fy nghlustiau yn y pnawn roeddwn eisiau diffodd y golau ond wyddwn i ddim pryd yn union roedd y golau am orffen canu roedd fy mreichiau wedi blino arwain yr unig beth y dois o hyd iddo o blith atgofion gorffennaf oedd yr offeiriad yn chwydu wedi’r priodasau ...