Rhifyn 10 / Haf 2019
Rhifyn Print

Rhifyn 10 / Haf 2019


27·07·2019

Cyhoeddir rhifyn Haf 2019 O'r Pedwar Gwynt ar 3 Awst 2019.

I dderbyn pob rhifyn print drwy'r post (Haf, Gaeaf, Gwanwyn) tanysgrifiwch yn y
fan hon neu anfonwch siec am £15 yn daladwy i 'O'r Pedwar Gwynt Cyf', ynghyd â'ch 
enw a'ch cyfeiriad, at: 

O'r Pedwar Gwynt, Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Bangor, Bangor, Gwynedd LL57 2DG.

Dyddiad cau archebu gofod hysbysebu yn rhifyn Gaeaf 2019:
10 Hydref 2019 / post@pedwargwynt.cymru

Rhifyn 10 / Haf 2019, 44tt, £4.95, 275 x 370

Gwybodaeth am y clawr: Myanmar, 2013 gan Bruno Barbey. 


Cynnwys
 

Dadansoddi

Byw dan jackboots Maggie Thatcher: sin roc Gymraeg yr 80au / Dafydd Rhys

Darllen llun / Aled Rhys Hughes gan Geoff Young

Pwy oedd Betsi Cadwaladr? / Gruffydd Jones

Yr hawl i siarad / Llion Wigley

Naid i'r tywyllwch / Angharad Penrhyn Jones

Doethineb iaith / Mererid Hopwood

Y Cartŵn / Boz Groden


Cyfweld

Holi Marie-Thérèse Castay: y grefft o gyfieithu ac anghofio'r hunan
 

Cyfansoddi

Dyddiadur myfyrdodau / Jan Morris a Twm Morys

Stori fer: Maes B / Megan Angharad Hunter

Ysgrif: Ar drywydd teulu Ma Bufang / Qing Niao

Y Rhawnbais / Jerry Hunter


Adolygu

Damcaniaeth Niwmatig Ymarferol: darllen cerddi Iestyn Tyne / Mererid Puw Davies

Dinasyddiaeth, hil a dosbarth yng nghysgod Brexit / Daniel G Williams

Cyfrolau’r bwrdd bach / Amrywiol

Adolygu Gadael Rhywbeth gan Iwan Huws  / Elis Dafydd

Adolygu Tom gan Cynan Llwyd  / Grug Muse

Adolygu On the Red Hill gan Mike Parker / Richard Crowe

 Adolygu Cydymaith i Gerddoriaeth Cymru gan Pwyll ap Siôn a Wyn Thomas / Rhys Watkin

Adolygu Inconvenient Memories gan Anna Wang / Aled Gruffydd Jones 

Adolygu New Dark Age gan James Bridle / Huw Waters


Colofnau

Yr awdur yn ei elfen / Yu Hua

Llyfrau yn y teulu / Heini Gruffudd

Gwynt y Dwyrain / Mihangel Morgan

Socrates ar y stryd / Huw L Williams

Cyffesion llyfrbryf / Emyr Ll Gruffudd

Geiriau / Dylan Foster Evans

Croesair / Morus Venti

Y Cofnod / Sioned Puw Rowlands

Mae O’r Pedwar Gwynt yn gyhoeddiad annibynnol. Mae pob tanysgrifiad a chyfraniad yn hynod werthfawr wrth geisio sicrhau dyfodol llewyrchus i’r cylchgrawn.


 

Categorïau:

Rhifyn 10

 


Dyddiad cyhoeddi: 27·07·2019

Yn ôl i frig y dudalen

Cyfansoddi


Grug Muse

Gan ymddangos mewn gofod diamser dechreuais siarad trwy fy nghlustiau yn y pnawn roeddwn eisiau diffodd y golau ond wyddwn i ddim pryd yn union roedd y golau am orffen canu roedd fy mreichiau wedi blino arwain yr unig beth y dois o hyd iddo o blith atgofion gorffennaf oedd yr offeiriad yn chwydu wedi’r priodasau ... 

Dadansoddi


Sioned Puw Rowlands

Fis Hydref eleni, yn fuan wedi cyhoeddi enw enillydd gwobr Nobel llenyddiaeth 2019 – Peter Handke (Griffen, Awstria, 1942) – cyhoeddodd PEN America eu bod yn gegrwth: ‘We are dumbfounded by the selection of a writer who has used his public voice to undercut…

Adolygu


Siân Melangell Dafydd

Sylwch ar ddarlun y nico bach, mor gysáct ei ystumiau, yn hedfan hyd glawr y gyfrol hon. Bron na ellir clywed fflap ei adenydd, ei gân benysgafn, sionc. Ond mae awgrym o rywbeth arall ar y clawr: darlun manwl berffaith cloc dant y llew…

Adolygu


Jerry Hunter

Mae hanes Unol Daleithiau America yn hanes ymerodraeth: dyna neges graidd y llyfr hwn. Yn ogystal â chraffu ar hynt imperialaeth Americanaidd, mae Daniel Immerwahr yn archwilio’r berthynas ryfedd rhwng dinasyddion yr Unol Daleithiau ac ymerodraeth eu gwlad. Fel yr awgryma teitl y gyfrol, ymerodraeth gudd ydyw o…

Adolygu


Mike Parker

Er na chefais gyfle hyd yma i gyfarfod â Daryl Leeworthy, awdur y gyfrol hon, rwyf wedi dod i’w nabod yn lled dda yn rhithfyd Twitter. Dywedodd wrthyf bod A Little Gay History of Wales yn ‘very “me”, as it were’. Ni allwn fod wedi cyfleu hynny’n…

Adolygu


Grug Muse

Dilyn hanes teulu ifanc o Grangetown mae’r nofel hon, a hynny yn sgil Brexit. Adroddir y stori o safbwynt tad ifanc o Gwm Gwendraeth, sef Carwyn. Dyma deulu bach niwclear dosbarth canol, efo morgais, y rhieni â graddau da i’w henwau, ac o leiaf un…

Cyfansoddi


Jerry Hunter

1. y noson honno. 2. gadael yr Eglwys Gadeiriol. 3. dweud rhywbeth [fel hyn] wrtho fo [:]. 4. chwara teg, roedd yr hen gastrato na yn canu'n wych. Dwi wrth modd â'r math yna o sŵn – pedwar llais yn dod ynghyd felna, yn…

Cyfansoddi


Jerry Hunter

Mae'n haws gosod popeth mewn trefn. Llyma dechreu [sic] rhoddi trefn ar ... Rhaid eu rhestru: pry genwair / hunangenhedlahalogol / O bosibl ymysg y rhai a oedd wedi bwyta Liwsi a'r lleill ac amlygu'r esgyrn ...