Rhifyn 11 / Gaeaf 2019
Rhifyn Print

Rhifyn 11 / Gaeaf 2019


21·11·2019

Cyhoeddir rhifyn Gaeaf 2019 O'r Pedwar Gwynt ar 30 Tachwedd 2019.

I dderbyn pob rhifyn print drwy'r post (Haf, Gaeaf, Gwanwyn) tanysgrifiwch yn y
fan hon neu anfonwch siec am £15 yn daladwy i 'O'r Pedwar Gwynt Cyf', ynghyd â'ch 
enw a'ch cyfeiriad, at: 

O'r Pedwar Gwynt, Dôl Bebin, Rhydypennau, Aberystwyth SY24 5BE

Dyddiad cau archebu gofod hysbysebu yn rhifyn Gwanwyn 2020:
1 Chwefror 2020 / post@pedwargwynt.cymru

Rhifyn 11 / Gaeaf 2019, 48tt, £4.95, 275 x 370

Gwybodaeth am y clawr: Yr Wyddfa o Grib Goch. Dyfrlliw gan Rob Piercy / robpiercy.com


Cynnwys
 

Dadansoddi

Brenin yr aer: narsisiaeth a gwleidyddiaeth / Angharad Penrhyn Jones

Darllen llun: Hilla a Bernd Becher / Diane Bailey

Gwahanu'r awyr: straeon o bob ochr i'r wal / Eluned Gramich

Gwobrau'r Selar – pwy sy'n perthyn? / Cerys Hafana

Cynnydd dynol / Thomas Piketty

Sgarff goch Iris Murdoch / Ned Thomas


Cyfweld

Iris Murdoch

J M Coetzee

Howard Williams


Cyfansoddi

Cilfachau / Damian Walford Davies

Y Rhawnbais / Jerry Hunter

Dyddiadur myfyrdodau / Jan Morris a Twm Morys

Detholiad o nofel: Filò / Siân Melangell Dafydd


Adolygu

Jazz a'r awen las yng Nghymru / Deian Hopkin

Y Rhith Rhamantaidd / Rhys Kaminski-Jones

Pornograffi'r deallusion ynteu plymio moesoldeb? / Guto Dafydd

Cyfrolau’r bwrdd bach: Marged T Glynne Davies; The Hooligan's Return Norman Manea; How to Lose a Country Ece Temelkuran

Adolygu Babel gan Ifan Morgan Jones  / Ceridwen Lloyd-Morgan

Adolygu Ingrid gan Rhiannon Ifans  / Meinir Pierce Jones

Adolygu Y Bwrdd gan Iwan Rhys / Grug Muse

 Adolygu A Little Gay History of Wales gan Daryl Leeworthy / Mike Parker

Adolygu Geiriau Diflanedig gan Robert Macfarlane, Jackie Morris, cyf. Mererid Hopwood / Siân Melangell Dafydd

Adolygu How to Hide an Empire gan Daniel Immerwahr / Jerry Hunter


Colofnau

Yr awdur yn ei elfen: Bara Berlin yn Sling / Angharad Price

Gwynt y Dwyrain: 'Armstrong ac Aldrin ar y Lleuad' / Mihangel Morgan

Socrates ar y stryd: yn Michigan / Huw L Williams

Cyffesion llyfrbryf: y busnes hel llofnodion / Emyr Ll Gruffudd

Geiriau: Ar y gorwel / Dylan Foster Evans

Croesair: Fel y gwynt / Morus Venti

Y Cofnod: Rhoi heibio adenydd angylion / Sioned Puw Rowlands

Mae O’r Pedwar Gwynt yn gyhoeddiad annibynnol. Mae pob tanysgrifiad a chyfraniad yn hynod werthfawr wrth geisio sicrhau dyfodol llewyrchus i’r cylchgrawn.


 

Categorïau:

Rhifyn 11

 


Dyddiad cyhoeddi: 21·11·2019

Yn ôl i frig y dudalen

Cyfansoddi


Grug Muse

Gan ymddangos mewn gofod diamser dechreuais siarad trwy fy nghlustiau yn y pnawn roeddwn eisiau diffodd y golau ond wyddwn i ddim pryd yn union roedd y golau am orffen canu roedd fy mreichiau wedi blino arwain yr unig beth y dois o hyd iddo o blith atgofion gorffennaf oedd yr offeiriad yn chwydu wedi’r priodasau ... 

Dadansoddi


Sioned Puw Rowlands

Fis Hydref eleni, yn fuan wedi cyhoeddi enw enillydd gwobr Nobel llenyddiaeth 2019 – Peter Handke (Griffen, Awstria, 1942) – cyhoeddodd PEN America eu bod yn gegrwth: ‘We are dumbfounded by the selection of a writer who has used his public voice to undercut…

Adolygu


Siân Melangell Dafydd

Sylwch ar ddarlun y nico bach, mor gysáct ei ystumiau, yn hedfan hyd glawr y gyfrol hon. Bron na ellir clywed fflap ei adenydd, ei gân benysgafn, sionc. Ond mae awgrym o rywbeth arall ar y clawr: darlun manwl berffaith cloc dant y llew…

Adolygu


Jerry Hunter

Mae hanes Unol Daleithiau America yn hanes ymerodraeth: dyna neges graidd y llyfr hwn. Yn ogystal â chraffu ar hynt imperialaeth Americanaidd, mae Daniel Immerwahr yn archwilio’r berthynas ryfedd rhwng dinasyddion yr Unol Daleithiau ac ymerodraeth eu gwlad. Fel yr awgryma teitl y gyfrol, ymerodraeth gudd ydyw o…

Adolygu


Mike Parker

Er na chefais gyfle hyd yma i gyfarfod â Daryl Leeworthy, awdur y gyfrol hon, rwyf wedi dod i’w nabod yn lled dda yn rhithfyd Twitter. Dywedodd wrthyf bod A Little Gay History of Wales yn ‘very “me”, as it were’. Ni allwn fod wedi cyfleu hynny’n…

Adolygu


Grug Muse

Dilyn hanes teulu ifanc o Grangetown mae’r nofel hon, a hynny yn sgil Brexit. Adroddir y stori o safbwynt tad ifanc o Gwm Gwendraeth, sef Carwyn. Dyma deulu bach niwclear dosbarth canol, efo morgais, y rhieni â graddau da i’w henwau, ac o leiaf un…

Cyfansoddi


Jerry Hunter

1. y noson honno. 2. gadael yr Eglwys Gadeiriol. 3. dweud rhywbeth [fel hyn] wrtho fo [:]. 4. chwara teg, roedd yr hen gastrato na yn canu'n wych. Dwi wrth modd â'r math yna o sŵn – pedwar llais yn dod ynghyd felna, yn…

Cyfansoddi


Jerry Hunter

Mae'n haws gosod popeth mewn trefn. Llyma dechreu [sic] rhoddi trefn ar ... Rhaid eu rhestru: pry genwair / hunangenhedlahalogol / O bosibl ymysg y rhai a oedd wedi bwyta Liwsi a'r lleill ac amlygu'r esgyrn ...