Rhifyn 9 / Gwanwyn 2019
Rhifyn Print

Rhifyn 9 / Gwanwyn 2019


21·04·2019

Bydd rhifyn Gwanwyn 2019 O'r Pedwar Gwynt yn cael ei gyhoeddi ar 30 Ebrill 2019.

I dderbyn pob rhifyn print drwy'r post (Haf, Gaeaf, Gwanwyn) tanysgrifiwch yn y
fan hon neu anfonwch siec am £15 yn daladwy i 'O'r Pedwar Gwynt Cyf', ynghyd â'ch 
enw a'ch cyfeiriad, at O'r Pedwar Gwynt, Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Bangor, Bangor, Gwynedd LL57 2DG.

Dyddiad cau archebu gofod hysbysebu yn rhifyn Haf 2019:
31 Mai 2019 / post@pedwargwynt.cymru

Rhifyn 9 / Gwanwyn 2019, 44tt, £4.95, 275 x 370

Gwybodaeth am y clawr: llun gan Natasha Brooks. 
Mae Natasha Brooks yn artist ac yn wneuthurwr ffilm sydd yn byw yng ngogledd Cymru ac yn swydd Derby. Mae ei gwaith yn tynnu ar ei phrofiadau yn nofio, yn syrffio a deifio yn yr awyr agored ac yn archwilio ein perthynas dameidiog â byd natur. 


Cynnwys
 

Dadansoddi

Drysu peth ar y plan / Llŷr Gwyn Lewis

Darllen llun / James Morris gan Diane Bailey

Cadw iaith a cholli gwareiddiad / Richard Glyn Roberts

Brad y deallusion / Samuel Abrahám

Symud tŷ / Angharad Closs Stephens

Nofio i fyd arall / Angharad Penrhyn Jones


Cyfweld

Holi Édouard Louis: dagrau gwleidyddol yn Ewrop
 

Cyfansoddi

Dyddiadur myfyrdodau / Jan Morris a Twm Morys

Cerddi: Annhymorol / Mererid Puw Davies

Rhannu stori, torri geiriau / Casi Dylan 

Stori fer: Cyrraedd dwyfoldeb / Dyfan Maredudd Lewis

Ysgrif: Gwylnosi / Morgan Owen

Y Rhawnbais / Jerry Hunter


Adolygu

Datglymu'r teulu cyfalafol: ffilmiau Ozu a Kore-eda / Emyr Glyn Williams

Chwilio am yr enaid yng ngwaith Emyr Humphreys a Marilynne Robinson / M Wynn Thomas

Dethol hanes, hanes dethol? Adolygu Cymru mewn 100 Gwrthrych gan Andrew Green / Ceridwen Lloyd-Morgan

Ar afon fawr Ohio: adolygu Ynys Fadog gan Jerry Hunter / Gruffydd Aled Williams

Adolygu Y Digymar Iolo Morganwg gan Geraint H Jenkins / Robin Chapman

Adolygu Dignity gan Alys Conran  / Grug Muse

Adolygu Perthyn gan Sian Northey / Bethan Mair

 Adolygu Colli'r Hogiau gan Alan Llwyd / Meilyr Powel

Adolygu Bwytai Cymru gan Lowri Cooke / Nici Beech

Adolygu The Value of Everything gan Maria Mazzucato / Dyfrig Williams

Adolygu Llenydda, Gwleidydd a Pherfformio gan E Gwynn Matthews (gol.) / Gareth Evans-Jones

Cyfrolau’r bwrdd bach / Amrywiol


Colofnau

Yr awdur yn ei elfen / Didier Eribon

Y Cartŵn / Boz Groden

Gwynt y Dwyrain / Mihangel Morgan

Socrates ar y stryd / Huw L Williams

Cyffesion llyfrbryf / Emyr Ll Gruffudd

Geiriau / Dylan Foster Evans

Croesair / Morus Venti

Y Cofnod: Daearu Ewrop / Sioned Puw Rowlands

Mae O’r Pedwar Gwynt yn gyhoeddiad annibynnol. Mae pob tanysgrifiad a chyfraniad yn hynod werthfawr wrth geisio sicrhau dyfodol llewyrchus i’r cylchgrawn.


 

Categorïau:

Rhifyn 9

 


Dyddiad cyhoeddi: 21·04·2019

Yn ôl i frig y dudalen

Dadansoddi


Aled Llion Jones

11 Tachwedd yw Gŵyl Annibyniaeth Gwlad Pwyl, pryd y dethlir adennill sofraniaeth yn 1918, yn dilyn dros ganrif o ddiddymiad. Er 2010 trefnir gorymdaith yn y brifddinas, digwyddiad mwya’r flwyddyn i’r adain dde eithafol. Y llynedd gorymdeithiodd 250,000.

Cyfweld


Angharad Penrhyn Jones

Angharad Penrhyn Jones, Golygydd Cysylltiol O'r Pedwar Gwynt, sy'n holi Beti George am ei bywyd a'i phrofiadau fel darlledwraig ac ymgyrchydd.

Dadansoddi


Ned Thomas

Fel pawb roeddwn wedi clywed yn y newyddion am yr hyn ddigwyddodd ger Madrid ar 24 Hydref, sef codi gweddillion y Cadfridog Francisco Franco o'i fedd yn y Valle de los Caidos a'u trosglwyddo i feddrod teuluol yn y brifddinas. Digwyddodd hyn wedi brwydr hir yn y…

Dadansoddi


Caryl Lewis a Gwen Davies

Yn fy nofel Y Gemydd, defnyddir gemau (ar ffurf modrwyon), i gario addewidion a gobeithion. Er fod y cymeriadau yn perchnogi’r gemau hyn dros dro, perthyn i’r byd a’r cenedlaethau i ddod y maen nhw mewn gwirionedd. Ceir proses debyg wrth greu stori: mae’r awdur yn…

Adolygu


Tomos Morgan

Heb os mae angen cryn sensitifrwydd wrth ymhél – neu ymyrryd – â digwyddiad lle mae teimladau mor gryf ac emosiynau mor amrwd. Mewn cyd-destun newyddiadurol, er enghraifft, mae’n hysbys pa mor real yw perygl dwysáu trallod teuluoedd sydd eisoes mewn galar drwy gyhoeddi erthygl neu…

Cyfansoddi


John Emyr

Casglodd Glyn ei fagiau gan sylwi, drwy ffenest ei lofft, fod llechi’r toeau yn sych. Hyd yma, ar y bore hwn o Fai ym Mangor Uchaf, roedd y tywydd o’i blaid. Er iddo glywed chwyrniadau ffrae atmosfferig y cymylau uwchlaw’r Carneddau neithiwr, roedd…

Adolygu


Angharad Penrhyn Jones

Mae’r profiad o ddarllen y gyfrol hon fel eistedd ar soffa yn gwrando ar ferch alluog, ddidwyll a byrlymus yn adrodd hanes ei bywyd, paned mewn un llaw, hancesi papur mewn llaw arall, a digon o chwerthin. Mae’n lyfr mor hawdd ei ddarllen ar un ystyr, mor agos at rywun, y…

Cyfansoddi


Osian Wyn Owen

Pobol coleg fu’n clegar ‘nad oes byd na phlaned sbâr wedi hon’ a bod ‘i wedd yr haf gynhesrwydd rhyfedd ...