Rhifyn 9 / Gwanwyn 2019
Rhifyn Print

Rhifyn 9 / Gwanwyn 2019


21·04·2019

Bydd rhifyn Gwanwyn 2019 O'r Pedwar Gwynt yn cael ei gyhoeddi ar 30 Ebrill 2019.

I dderbyn pob rhifyn print drwy'r post (Haf, Gaeaf, Gwanwyn) tanysgrifiwch yn y
fan hon neu anfonwch siec am £15 yn daladwy i 'O'r Pedwar Gwynt Cyf', ynghyd â'ch 
enw a'ch cyfeiriad, at O'r Pedwar Gwynt, Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Bangor, Bangor, Gwynedd LL57 2DG.

Dyddiad cau archebu gofod hysbysebu yn rhifyn Haf 2019:
31 Mai 2019 / post@pedwargwynt.cymru

Rhifyn 9 / Gwanwyn 2019, 44tt, £4.95, 275 x 370

Gwybodaeth am y clawr: llun gan Natasha Brooks. 
Mae Natasha Brooks yn artist ac yn wneuthurwr ffilm sydd yn byw yng ngogledd Cymru ac yn swydd Derby. Mae ei gwaith yn tynnu ar ei phrofiadau yn nofio, yn syrffio a deifio yn yr awyr agored ac yn archwilio ein perthynas dameidiog â byd natur. 


Cynnwys
 

Dadansoddi

Drysu peth ar y plan / Llŷr Gwyn Lewis

Darllen llun / James Morris gan Diane Bailey

Cadw iaith a cholli gwareiddiad / Richard Glyn Roberts

Brad y deallusion / Samuel Abrahám

Symud tŷ / Angharad Closs Stephens

Nofio i fyd arall / Angharad Penrhyn Jones


Cyfweld

Holi Édouard Louis: dagrau gwleidyddol yn Ewrop
 

Cyfansoddi

Dyddiadur myfyrdodau / Jan Morris a Twm Morys

Cerddi: Annhymorol / Mererid Puw Davies

Rhannu stori, torri geiriau / Casi Dylan 

Stori fer: Cyrraedd dwyfoldeb / Dyfan Maredudd Lewis

Ysgrif: Gwylnosi / Morgan Owen

Y Rhawnbais / Jerry Hunter


Adolygu

Datglymu'r teulu cyfalafol: ffilmiau Ozu a Kore-eda / Emyr Glyn Williams

Chwilio am yr enaid yng ngwaith Emyr Humphreys a Marilynne Robinson / M Wynn Thomas

Dethol hanes, hanes dethol? Adolygu Cymru mewn 100 Gwrthrych gan Andrew Green / Ceridwen Lloyd-Morgan

Ar afon fawr Ohio: adolygu Ynys Fadog gan Jerry Hunter / Gruffydd Aled Williams

Adolygu Y Digymar Iolo Morganwg gan Geraint H Jenkins / Robin Chapman

Adolygu Dignity gan Alys Conran  / Grug Muse

Adolygu Perthyn gan Sian Northey / Bethan Mair

 Adolygu Colli'r Hogiau gan Alan Llwyd / Meilyr Powel

Adolygu Bwytai Cymru gan Lowri Cooke / Nici Beech

Adolygu The Value of Everything gan Maria Mazzucato / Dyfrig Williams

Adolygu Llenydda, Gwleidydd a Pherfformio gan E Gwynn Matthews (gol.) / Gareth Evans-Jones

Cyfrolau’r bwrdd bach / Amrywiol


Colofnau

Yr awdur yn ei elfen / Didier Eribon

Y Cartŵn / Boz Groden

Gwynt y Dwyrain / Mihangel Morgan

Socrates ar y stryd / Huw L Williams

Cyffesion llyfrbryf / Emyr Ll Gruffudd

Geiriau / Dylan Foster Evans

Croesair / Morus Venti

Y Cofnod: Daearu Ewrop / Sioned Puw Rowlands

Mae O’r Pedwar Gwynt yn gyhoeddiad annibynnol. Mae pob tanysgrifiad a chyfraniad yn hynod werthfawr wrth geisio sicrhau dyfodol llewyrchus i’r cylchgrawn.


 

Categorïau:

Rhifyn 9

 


Dyddiad cyhoeddi: 21·04·2019

Yn ôl i frig y dudalen

Cyfansoddi


Owain Schiavone, Toni Schiavone ac Y Cyrff

Roedd y bws ola i Lanrwst o Ganolfan Aberconwy, Llandudno nos Sadwrn 12 Awst 1989 dan ei sang. Wrth deithio i lawr y dyffryn trwy Glan Conwy ac ymlaen i Maenan roedd pawb mewn hwyliau da ar ddiwedd noson gofiadwy…

Cyfansoddi


Llŷr Gwyn Lewis

Fe lynai’r smwclaw’n styfnig at ffensys dur y gwaith ac arwydd ‘stop’ annhymig y reilwe’n grachen-graith pan o’wn heb styried clywed clais ym mhen y lein, mond cwmni’i lais ... 

Adolygu


Morgan Owen

Er mwyn creu hanes, sef naratif yn y bôn, mae’r hanesydd yn dethol o blith digwyddiadau di-ben-draw nad ydynt o anghenraid yn gysylltiedig â'i gilydd yn yr ystyr wrthrychol, ddilyniannol. Yn yr un modd, mae’r ffotograffydd, wrth dynnu a threfnu lluniau at gasgliad, yn dethol o blith…

Cyfansoddi


Qing Niao

Yn Tsieina, ceir diwylliant y sgwâr cyhoeddus: Sgwâr Tiananmen, Sgwâr y Weriniaeth, sgwariau bychain mewn trefi, a’r gerddi, a ddefnyddir ar gyfer ymgynulliadau mawr, cyhoeddus. Mae’r gofod hwn ar gyfer pawb; yn ystod y bore, maent yn aml wedi eu llenwi gan bensiynwyr, o bump tan…

Dadansoddi


Rhys Llwyd

Yn 1974, bu R Tudur Jones yn ddylanwadol wrth i Blaid Cymru geisio penderfynu lle y safai ar y sbectrwm dde-chwith. Roedd Tudur Jones, fel Gwynfor, yn credu na ddylai Plaid Cymru ildio i rethreg yr oes, hynny yw na ddylai ddatgan a…

Cyfansoddi


Elin Haf Gruffydd Jones

Meddai bardd Her Gyfieithu 2019, Julia Fiedorczuk o Wlad Pwyl: ‘Yr hyn sy'n ddelfrydol i mi ydy barddoniaeth sydd yn ymgomio gyda disgyblaethau eraill, er enghraifft bioleg; barddoniaeth sydd yn agored i ystod eang o fodau ac emosiynau, ond sydd hefyd ar yr un pryd yn ostynedig ac yn…

Dadansoddi


Aled Gruffydd Jones

‘La verdad no le interesa a nadie’, nid yw’r gwir o ddiddordeb i neb. Rhain oedd geiriau rhybuddiol ac iasoer un o gyfeillion Javier Cercas pan glywodd am fwriad disyfyd yr awdur i gychwyn cloddio i hanes ac ymdreiddio i feddylfryd ewythr ei fam, y ffasgydd brwdfrydig Manuel…

Dadansoddi


Gareth Leaman

Yn y misoedd diwethaf, ar hyd ac ar led Cymru, daeth dau fudiad protest gwahanol ond rhyng-gysylltiedig i'r amlwg, gan ddod at ei gilydd yn ein prifddinas. Y cyntaf yw'r adain Gymreig i'r mudiad rhyngwladol Extinction Rebellion a fu allan ar y stryd yn…