# Caryl Lewis

# Caryl Lewis


Caryl Lewis a Gwen Davies

Yn fy nofel Y Gemydd, defnyddir gemau (ar ffurf modrwyon), i gario addewidion a gobeithion. Er fod y cymeriadau yn perchnogi’r gemau hyn dros dro, perthyn i’r byd a’r cenedlaethau i ddod y maen nhw mewn gwirionedd. Ceir proses debyg wrth greu stori: mae’r awdur yn…

# Caryl Lewis


Casi Dylan

‘Wennol Bwlch a Chilhollt’ Caryl Lewis oedd y stori a’n cyflwynodd ni i’n gilydd. Stori gariad o’r casgliad Plu (2013), wedi ei hadrodd o safbwynt Emrys, mab fferm a glymwyd i’w aelwyd gan amgylchiadau, ac a arhosodd yno yn y gobaith y dôi ei gariad cyntaf ’nôl ato o’i theithio byd: ‘Roedd…

# Caryl Lewis


Morgan Owen

Wrth dafoli ffurf yr ysgrif ac ymwneud awduron Cymraeg â hi, cyfeiriodd John Breese Davies at wireb honedig a ddeil mai ‘dawn at wneuthur gweithiau byrion ydyw dawn y Cymry’. Unllygeidiog fyddai cytuno â hynny, ond anodd yw peidio â sylwi ar y cnwd rhyfeddol o…

# Caryl Lewis


Caryl Lewis

Mae gan bobl rhyw ddarlun rhyfedd o’r frenhines. Yr unben anniolchgar, yn cael ei bwydo a’i mwytho a hithau’n gwneud dim ond dodwy a gloddesta. Dyma ddarlun sydd ymhell o fod yn gywir. Morwyn y cwch yw hi. Cael ei charcharu yno y mae.…

# Caryl Lewis


Caryl Lewis

Roedd arni ofn anghofio ei wyneb. Dyna’r ofn mwyaf oedd ganddi. Roedd hi wedi byw gydag e ers dros hanner canrif ond wedi sylweddoli yn ddiweddar pa mor anodd oedd gweld wyneb rhywun yn iawn.

# Caryl Lewis


Tomos Owen

Fel sawl tŷ unnos go iawn sy’n dal i fritho cefn gwlad, mae i ddelwedd y bwthyn yn ein llenyddiaeth ryw wytnwch cadarn. Os codwyd nhw ar frys, i ateb galw ac angen penodol, safasant am genedlaethau ddigon wedyn. Ac er mor…