# Chwaraeon

# Chwaraeon


Mabon Llŷr Hincks

Benben â’i gilydd, mewn cydbwysedd perffaith, mae dau gerflun yng nghanol cylch. Heb fwy na lled bys rhyngddyn nhw, does dim dwywaith nad ar y bwlch bychan hwn yr hoelir ein sylw gyntaf. Nid sefyll yn urddasol a wna’r siapiau rhyfedd ychwaith, ond…

# Chwaraeon


Owen Martell

Mae dwy gyfrol am yr hyfforddwr rygbi Carwyn James yn cynnig dwy weledigaeth wahanol iawn o Gymru - ac o'r berthynas rhwng magwraeth a diwylliant, chwaraeon a bywyd a chyfiawnder. Ai maes gwastad yw'r maes chwarae? 

# Chwaraeon


Rhys Iorwerth

Roedd hi’n anodd gwybod ble i ddechrau wrth adolygu dwy gyfrol mor wahanol â’r rhain. ‘Yn Ffrainc, fis Mehefin diwethaf,’ fyddai’r cyngor amlwg, oherwydd dyna’r llinyn cyswllt rhwng y ddau lyfr. Ond mae i hynny broblemau, a hynny’n bennaf oherwydd rhagfarnau’r adolygydd ei hun.

# Chwaraeon


Ifor ap Glyn

Sefyll ar sgwâr Sant Siôr yr oeddwn yn Toulouse. Pnawn Llun a phob caffi awyr-agored yn gyforiog o grysau coch, a’r parti wedi gorlifo i’r llecynnau gwyrdd o dan y coed yng nghanol y sgwâr. Yno roedd rhagor o grysau coch, a baneri draig goch a chroes…