# Daniel G Williams

# Daniel G Williams


Daniel G Williams

Yn ei chyfrol Men in Dark Times (1966), noda Hannah Arendt i’r gyflogaeth lawn a sicrhawyd gan Hitler yn y 30au greu anhawster i theorïwyr Marcsaidd: 'By 1935 or 1936 Hitler had liquidated hunger and unemployment; hence, for Brecht, schooled in the ‘classics’, there was no longer any pretense…

# Daniel G Williams


Simon Brooks & Daniel Williams

'Roedd yna berygl ar ôl Brexit, ac yng nghyd-destun yr etholiad hwn yn benodol, dw i’n meddwl, i Blaid Cymru ddiflannu’n llwyr o olwg pleidleiswyr mewn rhai rhannau o Gymru. Un o sgil-effeithiau Brexit oedd rhannu’r ardaloedd hynny o Gymru a esgorodd ar y bleidlais o…

# Daniel G Williams


Daniel G Williams

Ystyried perthynas y beirniad diwylliannol nodedig a'r nofelydd, Raymond Williams, a gweithiau pedwar artist Cymreig y mae eu gwaith i'w gweld ar hyn o bryd yn arddangosfa 'Ffiniau', ym MOMA Machynlleth.