# Daniel Williams

# Daniel Williams


Daniel G Williams

‘Iaith carreg fedd’ oedd y Gymraeg i Michael Stephens yn hafau ei arddegau pan fyddai'n gweithio fel torrwr beddau yn ei Drefforest enedigol. Ymhen amser fe drodd Michael yn Meic, a’r iaith ‘yn iaith carreg fy aelwyd’. Disgrifiodd ei hun yn un o blant ‘y Gymru ddiwydiannol,…

# Daniel Williams


Holi Burum

Yn gynharach eleni, recordiodd y band jazz/gwerin Burum eu trydydd albwm, Llef. Mae’r caneuon ar yr albwm yn deillio gan mwyaf o draddodiad(au) gwerin Cymru – rhai ohonynt yn dra chyfarwydd, eraill, efallai, yn llai adnabyddus.

Aeth O’r Pedwar Gwynt i holi tri o aelodau’r grŵp, y…

# Daniel Williams


Daniel G Williams

'Y mae yna fwy nag un chwyldroi distaw ar syniadau dynion yn cymryd lle bellach yn y byd, ac nid y lleiaf ohonynt yw’r dealltwriaeth newydd sy’n graddol ennill tir o ddyfnder a phwysigrwydd yr angen am wreiddiau. Ac yng nghraidd yr angen hwnnw…