# Dirfodaeth

# Dirfodaeth


Sioned Puw Rowlands

Mae ffotograff adnabyddus Robert Doisneau o’r gusan ddi-gymell ar y stryd ym Mharis yn dal i hongian ar waliau caffis a stafelloedd myfyrwyr bron i ddeg mlynedd a thrigain wedi iddo gael ei dynnu. Dyma un o’r delweddau sy’n parhau i fodloni ein dyhead am fannau…

# Dirfodaeth


Llion Wigley

Ym 1936 daeth y seicdreiddiwr byd-enwog Alfred Adler i Gaerdydd i roi darlith. Bu’n rhaid oedi cyn dechrau ei araith gan fod ei drên o Lundain yn hwyr (profiad cyfarwydd i unrhyw deithiwr cyfoes). Adler, un o gylch gwreiddiol Sigmund Freud yn Fienna,…