# Emyr Lewis

# Emyr Lewis


Emyr Lewis

Mae Lana Turner 'di colapsio! O'n i'n trotian heibio ac yn sydyn ddechreuodd hi fwrw glaw a bwrw eira a deudist di ei bod hi'n bwrw cenllysg ond mae cenllysg yn dy hitio di ar dy ben yn galad felly go iawn ... 

# Emyr Lewis


Emyr Lewis

Y Tachwedd hwnnw ger Tehuantepec / Llonyddodd llepian llac y môr fin hwyr / Ac yn y bore lliwiai haf y dec ... 

# Emyr Lewis


Emyr Lewis

Yn ôl y cyfreithiwr Emyr Lewis, fe fydd yr effeithiau economaidd ar y Gymraeg yn digwydd boed y Brexit yn ‘galed’ neu beidio. Ac o adael yr UE, bydd y Gymraeg yn colli cysylltiad â ffrindiau mewn cyfundrefn sydd yn gweld dwyieithrwydd fel peth cwbl arferol. 

# Emyr Lewis


Emyr Lewis

Ym 1942 fe ddinistriwyd pentref Lidice yn Tsiecoslofacia gan luoedd yr Almaen. Cludwyd y gwragedd a’r plant oddi yno mewn dwy lori, a saethwyd holl ddynion y pentref yn erbyn mur un o’r ffermydd. Dial oedd hyn am fod Reinhard Heydrich, y rhaglaw…