# Jan Morris

# Jan Morris


Jan Morris gyda Twm Morys

Wel, dyma gysgod y celyn smalio yn dod dros y calendr eto ac yn codi’r felan ar hen sinachod fel fi! Dydw i ddim yn gwarafun i’m teulu a’m cyfeillion a’m cymdogion eu rhialtwch a’u hwyl, cofiwch. Ond dydw i’n dda i ddim, yn gorfforol, yn…

# Jan Morris


Jan Morris gyda Twm Morys

Y bore ’ma mi ddaeth llais siriol hen gyfaill annwyl yr un oed â mi ar y ffôn. Ond sirioldeb smâl oedd o, fel y bydd yn aml y dyddiau hyn. Bu hi’n clebran am sbel, yr un fath ag arfer, am hyn a’r llall. Ond o dipyn i beth…

# Jan Morris


Jan Morris gyda Twm Morys

Nid yn aml iawn y dyddiau diflas hyn y byddaf yn glana’ chwerthin, yn chwerthin llond fy mol a nerth fy mhen. Felly mae’n dda gen i ddweud i hynny ddigwydd ddoe, pan aeth Elizabeth a minnau i nôl y neges i le gwahanol i’r…

# Jan Morris


Jan Morris gyda Twm Morys

Roedd y Proffwyd Michah yn iawn! Pwy oedd y Proffwyd Michah, ac i ba dduw neilltuol neu wedd ar dduw roedd o’n broffwyd? Does gen i ddim obadeia. Ond heddiw, mi ddois ar draws y dyfyniad hwn o’i enau ac rwyf yn ei…

# Jan Morris


Jan Morris gyda Twm Morys

Rwy’n dechrau amau mai llwynog mwya’ ein cyneddfau ni i gyd ydi’r co’. Hyna’ yn y byd yr awn ni, mwya’ simsan y co’ mewn llawer ffordd: anghofiwn enwau a gwynebau; anghofiwn gadw oed o dro i dro; anghofiwn i beth goblyn y daethom i fyny’r grisiau.…

# Jan Morris


Jan Morris gyda Twm Morys

Heddiw ar fy nhro boreol, trawais ar gydnabod rwyf yn ei edmygu. Roedd yn coedio mynd yr un fath â mi, ac i’r un perwyl: meddyg wedi ymddeol ydi o, ac mi ŵyr werth corfforol, moesol a deallus ymarfer corff. Ond heddiw’r bore…

# Jan Morris


Jan Morris gyda Twm Morys

Glywsoch chi fi yn crio ddoe? Fy nghyfrifiadur, o bethau’r byd, oedd achos y dagrau. Yn ystod y bore, galwodd dyn fi i ddweud wrthyf beth oedd angen ei wneud ar frys er mwyn cadw’r cyfrifiadur i fynd. Wyddwn i ddim bod dim yn…

# Jan Morris


Jan Morris gyda Twm Morys

Mae fy nghyfaill o bell Alberto Manguel (dim ond drwy’r post rydw i wedi ei gyfarfod erioed) wedi dod yn bennaeth ar Lyfrgell Genedlaethol yr Ariannin, yr un fath â neb llai na Jorge Luis Borges o’i flaen. Aeth Borges yn ddall yn ystod…

# Jan Morris


Jan Morris gyda Twm Morys

Cefais ergyd neithiwr. Sylweddolais nad y fi fues i ydw i. Gwyddwn, wrth reswm, yn y 91ain flwyddyn o'm bywyd chwim braf, nad ydw i mor ystwyth fy nghoesau ag y byddwn, nac mor gry' fy ngolwg, a bod fy nhro…

# Jan Morris


Guto Dafydd

Cerdd i gyfarch Jan Morris gan y Prifardd Guto Dafydd.

# Jan Morris


Angharad Price

Yn yr arddangosfa ‘Taith: I Jan Morris’ sydd ym Mhlas Glyn-y-Weddw tan noswyl Nadolig eleni mae glôb wedi ei sybachu yn hongian o’r nenfwd. Dyma'r ‘Byd wedi Crebachu’, teyrnged Craig Wood i Jan Morris - un o bedair teyrnged ar ddeg i’r awdures ryfeddol o Lanystumdwy gan artistiaid o…

# Jan Morris


Jon Gower

Mae rhai awduron llyfrau taith yn sgrifennu am yr anawsterau a’r pleserau o deithio ond mae Jan Morris, sydd newydd ddathlu ei phen-blwydd yn 90 oed, wedi perffeithio ffordd arall o adnabod y byd.