# Robat Gruffudd

# Robat Gruffudd


Robat Gruffudd

Digwyddodd tri chwyldro technolegol yn ystod yr hanner canrif ers sefydlu gwasg Y Lolfa - tri chwyldro sy’n taflu rhywfaint o oleuni ar gynnyrch y cyfnod ac esblygiad y wasg. Robat Gruffudd sy'n olrhain yr hanes ar achlysur pen-blwydd a ddylai fod yn achos dathlu i Gymru gyfan.

# Robat Gruffudd


Amrywiol

I nodi Dydd Gŵyl Dewi, gofynnodd O'r Pedwar Gwynt i awduron a sylwebwyr ddweud eu dweud am Gymru yn 2017. Doedd yna ddim brîff fel y cyfryw ac fe gafodd pob un rwydd hynt i ddweud yr hyn a fynnai.

Dyma ddetholiad o'r ymatebion a gafwyd. 

# Robat Gruffudd


Simon Brooks

Yn y casgliad uwchdreiddgar hwn o ddyddiaduron (‘uwch’ ydi’r elfen hanfodol yng ngeiriau cyfansawdd, Almaeneg eu naws, unigryw Robat Gruffudd), ceir mwy na lolian, ac eto mae yna hen ddigon o lolian yr un fath. Y mae’n perthyn, wrth reswm, i’r traddodiad dyddiadurol…