# Tri pheth ar fy meddwl

# Tri pheth ar fy meddwl


Geraint Løvgreen

Y Tad, symud tŷ a breuddwydio sydd ar feddwl Geraint Løvgreen wrth i’w drosiad o ddrama Florian Zeller, Le Père agor yr wythnos hon yn Pontio, Bangor. Enillodd y ddrama wreiddiol wobr Molière 2014 yn Ffrainc. Bydd y cynhyrchiad gan Theatr Genedlaethol Cymru yn teithio ledled Cymru hyd 16 Mawrth…

# Tri pheth ar fy meddwl


Casia Wiliam

Dwi wedi symud tŷ naw o weithiau yn ystod fy mywyd, ac ym mis Hydref, a minnau bellach yn byw yng Nghaerdydd ers deng mlynedd, fe fydda i’n symud eto. Rydw i a Tom wedi bod yn byw yn ein fflat…

# Tri pheth ar fy meddwl


Gerald Morgan

Mae tinc o euogrwydd yn poeni’r meddwl. Newydd ddychwelyd o Lydaw wedi wythnos o wyliau gyda pherthnasau – braf iawn. Bwyta’n dda, mwynhau’r traethau, trefi Pont-Aven, Pontivy, Concarneau a Landerneau. Cyngerdd egnȉol gan gôr meibion Tregunc yn canu caneuon y môr, arddangosfa fawr o waith Picasso, ac yn…

# Tri pheth ar fy meddwl


Marged Tudur

Bron bob bore Sadwrn, byddaf yn estyn am fy esgidiau cerdded, yn cydio yn fy mag cefn ac yn gyrru yn y car i sŵn cynnes Galwad Cynnar. Y gyrchfan? Mae’n newid o wythnos i wythnos: Llyn Ogwen, Gerlan, Capel Curig, Abergwyngregyn, Deiniolen,…

# Tri pheth ar fy meddwl


Annes Glynn

'Holais fy wyres fach sut noson o gwsg roedd hi wedi'i chael. "Mi wnes i gysgu drwy'r nos, nes nad oedd 'na ddim sêr ar ôl," meddai, a minnau'n diolch am y cyfle i glywed a blasu geiriau o'r newydd.'

# Tri pheth ar fy meddwl


Arthur Dafis

Yn 1976, wedi cyfnod gyda gwasanaeth Rwsieg World Service y BBC, sefydlodd Andrew Whitley The Village Bakery. Roedd ei athroniaeth yn syml, ac mae’n parhau felly: i wneud torth o fara da, y cyfan sydd ei angen yw blawd, dŵr, burum, halen ac amser.

# Tri pheth ar fy meddwl


Bedwyr Rees

'Roedd hi’n fendigedig wrth i mi yrru o Ynys Môn i’r tir mawr y bore ’ma. Wedi cyrraedd y bont o’r diwedd, gwelais bod y Fenai fel pwll chwyaid ac fe ddaeth yr ysfa fwya’ greddfol drosta’ i yn sydyn. Ysfa i adael y car yn y fan a’r lle ...'

# Tri pheth ar fy meddwl


Dylan Rowlands

Wrth jalopian i fyny llethr yn dilyn traciau hen Lada, tyfodd f'amheuon am fy nhaith i winllan Zorah yn Armenia. Ond roedd y profiad yn werth pob munud o'r anturio oer a chymhleth a fu. 

# Tri pheth ar fy meddwl


Roger Owen

Fues i erioed heibio i’r Hendre, y fferm enwog ym Mlaenannerch lle trigai ac y gweithiai'r Prifardd Dic Jones a’i deulu – ond trwy gerddi Dic medraf uniaethu â’r bywyd a fu yno. Does dim rhaid i chi fod wedi ymweld â phob rhan o’r fro i fedru’i hadnabod a’i hawlio. 

# Tri pheth ar fy meddwl


Eurig Salisbury

Mae'r pren afal yn yr ardd yn llwythog o gnwd y tymor. Pan ddaethom yma rai blynyddoedd yn ôl, roedd eiddew wedi cropian o'r bôn i'r brig ac wrthi'n mygu'r goeden yn ara' deg. Bellach mae'r holl dyfiant wedi ei glirio a phatio newydd a photiau taclus yn ei…