# Cyhoeddi

# Cyhoeddi


Elin Haf Gruffydd Jones

Yn y byd cyhoeddi, nodir yr Hydref gan Ffair Lyfrau Frankfurt sydd, gyda llaw, yn arddel ei henw swyddogol Almaeneg, Frankfurter Buchmesse, hyd yn oed wrth gyfathrebu’n Saesneg ac yn rhyngwladol. Dyma ganolbwynt y farchnad ar gyfer y diwydiant hwn, gyda dros 7,000 o stondinwyr, 10,000 o newyddiadurwyr,…

# Cyhoeddi


Robat Gruffudd

Digwyddodd tri chwyldro technolegol yn ystod yr hanner canrif ers sefydlu gwasg Y Lolfa - tri chwyldro sy’n taflu rhywfaint o oleuni ar gynnyrch y cyfnod ac esblygiad y wasg. Robat Gruffudd sy'n olrhain yr hanes ar achlysur pen-blwydd a ddylai fod yn achos dathlu i Gymru gyfan.

# Cyhoeddi


Ifan Morgan Jones

Roedd y wasg Gymreig a Chymraeg yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg yn ganolog i’r trawsnewidiad a welwyd yn y wlad yn ystod y ganrif honno. Ifan Morgan Jones sy'n dadlau na fydd yna drawsnewidiad tebyg yng Nghymru heddiw tan ein bod ninnau hefyd yn meddu ar wasg ffyniannus.

# Cyhoeddi


O’r Pedwar Gwynt

Roedd Caernarfon yn ganolfan bwysig i'r diwydiant argraffu a chyhoeddi yng Nghymru am yn agos i ddwy ganrif — hyd at yr Ail Ryfel Byd. Sefydlwyd Gŵyl Inc i ddathlu'r hanes hwnnw a chyfraniad y dref i'r byd cyfathrebu.

# Cyhoeddi


Rosanne Reeves

Nôl ym mis Hydref 1986, sefydlwyd Honno fel Cwmni Cydweithredol Cymunedol i Fenywod Cymru. Nid digwyddiad sydyn oedd hwn ond rhan – ac adlewyrchiad – o’r brwdfrydedd a’r bwrlwm a ddatblygodd ymhlith menywod yng Nghymru ym maes gwleidyddiaeth, y cyfryngau, academia a llenyddiaeth mewn ymgyrch…