# Cyhoeddi

# Cyhoeddi


Robat Gruffudd

Digwyddodd tri chwyldro technolegol yn ystod yr hanner canrif ers sefydlu gwasg Y Lolfa - tri chwyldro sy’n taflu rhywfaint o oleuni ar gynnyrch y cyfnod ac esblygiad y wasg. Robat Gruffudd sy'n olrhain yr hanes ar achlysur pen-blwydd a ddylai fod yn achos dathlu i Gymru gyfan.

# Cyhoeddi


Ifan Morgan Jones

Roedd y wasg Gymreig a Chymraeg yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg yn ganolog i’r trawsnewidiad a welwyd yn y wlad yn ystod y ganrif honno. Ifan Morgan Jones sy'n dadlau na fydd yna drawsnewidiad tebyg yng Nghymru heddiw tan ein bod ninnau hefyd yn meddu ar wasg ffyniannus.

# Cyhoeddi


O’r Pedwar Gwynt

Roedd Caernarfon yn ganolfan bwysig i'r diwydiant argraffu a chyhoeddi yng Nghymru am yn agos i ddwy ganrif — hyd at yr Ail Ryfel Byd. Sefydlwyd Gŵyl Inc i ddathlu'r hanes hwnnw a chyfraniad y dref i'r byd cyfathrebu.

# Cyhoeddi


Rosanne Reeves

Nôl ym mis Hydref 1986, sefydlwyd Honno fel Cwmni Cydweithredol Cymunedol i Fenywod Cymru. Nid digwyddiad sydyn oedd hwn ond rhan – ac adlewyrchiad – o’r brwdfrydedd a’r bwrlwm a ddatblygodd ymhlith menywod yng Nghymru ym maes gwleidyddiaeth, y cyfryngau, academia a llenyddiaeth mewn ymgyrch…