Tanysgrifio

Mae yna sawl ffordd o danysgrifio i O'r Pedwar Gwynt.

Gallwch ddewis cynllun addas isod a thalu ar-lein gyda cherdyn banc neu gallwch anfon siec am y swm perthnasol (yn daladwy i 'O'r Pedwar Gwynt Cyf') at y cyfeiriad canlynol:

O'r Pedwar Gwynt Cyf,
Blwch Post 91, Aberystwyth SY23 9AY.

Tanysgrifio drwy PayPal

Os byddai'n well gennych danysgrifio neu brynu drwy PayPal, ewch i'n Siop a dewiswch yr opsiwn mwyaf addas yn y fan honno.

Diolch!

Llyfrgelloedd a sefydliadau

Cliciwch fan hyn i brynu tanysgrifiad i'ch sefydliad drwy PayPal.