Tanysgrifio

Mae yna nifer o ffyrdd o danysgrifio i O'r Pedwar Gwynt.

Gellir dewis cynllun addas isod a thalu ar-lein gyda cherdyn banc. Noder y bydd y tanysgrifiad yn adnewyddu'n flynyddol oni bai eich bod yn nodi'n wahanol. Gelir diweddaru eich tanysgrifiad trwy fynd i'r adran i AELODAU ar ben y tudalen.

NEU gellir anfon siec am y swm perthnasol (yn daladwy i 'O'r Pedwar Gwynt Cyf') at y cyfeiriad canlynol:

O'r Pedwar Gwynt, Dôl Bebin, Rhydypennau,
Aberystwyth, Ceredigion SY24 5BE

*I roi gwybod i ni eich bod wedi newid eich cyfeiriad post, anfonwch neges at post@pedwargwynt.cymru os gwelwch yn dda.

Tanysgrifio drwy PayPal

Os byddai'n well gennych danysgrifio neu brynu copïau unigol drwy PayPal, ewch i'n Siop a dewiswch yr opsiwn mwyaf addas yn y fan honno. Ond os ydych am sicrhau mynediad i holl gynnwys y cylchgrawn ar-lein yn syth bin, gwell dewis yr opsiwn tanysgrifio gyda cherdyn banc. *Gall gymryd oddeutu 48 awr i drefnu cyfri ar-lein trwy PayPal. 

Diolch am eich cefnogaeth!

Llyfrgelloedd a sefydliadau

Cliciwch fan hyn i brynu tanysgrifiad i'ch sefydliad drwy PayPal.