# Tshechof

# Tshechof


Anton Tshechof

Mae pobl ddiwylliedig yn parchu personoliaeth person ac felly maent yn garedig bob amser. Os ydynt wedi cwblhau rhyw waith gwerth chweil nid ydynt yn strytian fel petaent wedi cyflawni gwyrthiau. Nid ydynt yn yfed fodca o geg y botel ddydd a nos.

# Tshechof


Anton Tshechof, cyf. W J Rees

Ac yntau'n eistedd wrth ochr gwraig ifanc a edrychai mor brydferth yng nglas y dydd [...] meddyliodd Gwrof fod popeth yn y byd, o’i ystyried, yn hanfodol hardd; popeth ar wahân i'r hyn a feddyliwn ac a wnawn pan anghofiwn am amcanion uwch ein…