# Y Rhawnbais

# Y Rhawnbais


Jerry Hunter

Yn y dafarn y gwelais i hi gyntaf. Er ei bod hi'n eistedd mewn cornel, roedd y golau arni hi gan fod y cysgodion yn y lleoedd anghywir. Roedd y corneli wedi eu goleuo a'r cysgodion ynghanol yr ystafell, yn wahanol i'r…

# Y Rhawnbais


Jerry Hunter

[Diweddariad. Cynnig arall arni] Aeth y stori o gwmpas y wlad. Ar ôl iddyn nhw glywed, daeth y dynion pwysig ynghyd a phenderfynu gofyn iddo ysgaru â'i wraig am gyflawni trosedd mor erchyll. Dyma'i ateb o: 'Does dim rheswm [...] ngwraig gan fy mod i'n gwybod…

# Y Rhawnbais


Jerry Hunter

Es i am dro yn y wlad. Hynny ydi, es i am dro drwy'r caeau ar gyrion y dre. Roedd y meddyg yn mynnu'i bod hi'n broblem y tro diwetha es i i'r Lle Gwyn. Hynny ydi, y dre.

# Y Rhawnbais


Jerry Hunter

Yn y dafarn gwelais i Hi am y tro cyntaf. Roedd hi'n eistedd mewn cornel, a'r golau arni hi gan fod y cysgodion yn y llefydd anhgywir anghywir.