Ursula K Le Guin


The Wave in the Mind: talks and essays on the writer, the reader and the imagination

Shambhala, 336tt, £15.99, 2004

Bod yn ddyn
Dadansoddi

Bod yn ddyn

Tri dyfyniad


Ursula K Le Guin

Amser darllen: 5 munud

07·03·2018

1

'Dyn wyf. Fallai eich bod o'r farn fy mod wedi gwneud camgymeriad hurt ynghylch rhyw, neu fy mod yn ceisio eich twyllo, oherwydd mae fy enw cyntaf yn gorffen efo 'a', ac mi dwi'n berchen ar dri bra, ac wedi bod yn feichiog bum gwaith, a phethau eraill tebyg, fallai i chi sylwi arnynt, manion. Ond tydi manylion ddim yn bwysig ... dwi'n perthyn i gyfnod ymhell cyn i ferched gael eu dyfeisio, ddegawdau cyn hynny. Wel, os mynnwch fy mod yn fanwl gywir, dyfeisiwyd merched fwy nag unwaith mewn llefydd go wahanol i'w gilydd, ond doedd gan y dyfeiswyr ddim syniad sut i werthu'r cynnyrch. Technegau dosbarthu elfennol oedd ganddyn nhw, heb fawr ddim ymchwil marchnad, ac wrth gwrs, o ganlyniad, ni lwyddwyd i roi'r cysyniad ar waith. Mae'n rhaid i waith hyd yn oed athrylith ddod o hyd i farchnad ac mae'n ymddangos, am amser go hir, nad oedd merched yn syniad digon gwydn i gyrraedd y marc. Roedd modelau fel yr Austen a'r Brontë yn rhy gymhleth, a dim ond chwerthin oedd pobl yn ei wneud am ben y Swffragét, ac mi roedd y Woolf ymhell o flaen ei oes.'


2

'Does dim gwn gen i a does yr un wraig gen i hyd yn oed ac mae fy mrawddegau yn dueddol o ymestyn yn ddi-ben-draw, yn rhaffu cystrawennau. Mi fyddai wedi bod yn well gan Ernest Hemingway farw na chael cystrawen. Neu wahanodau. Dwi'n defnyddio llond lle o wahanodau ceiniog a dimau; er enghraifft jyst rŵan; gwahannod ar ôl gwahannod, ac un arall ar ôl 'rŵan'.

A pheth arall. Mi fyddai wedi bod yn rheitiach gan Ernest Hemingway farw na mynd yn hen. A dyna wnaeth o. Mi saethodd ei hun. Brawddeg fer. Unrhyw beth ond brawddeg hir, dedfryd bywyd. Mae dedfryd o farwolaeth yn fyr ac yn wrywaidd dros ben. Tydi dedfryd am oes ddim. Maen nhw'n mynd ymlaen ac ymlaen, yn llawn cystrawennau ac isgymalau a chyfeiriadaeth ddryslyd a mynd yn hen. A dyna brawf go iawn faint o lanast dwi wedi ei wneud o fod yn ddyn: dwi ddim hyd yn oed yn ifanc. Jyst fel oedd merched o'r diwedd yn dechrau cael eu dyfeisio, mi ddechreuais i fynd yn hen. A dal ati felly. Yn haerllug felly. Dwi wedi gadael fy hun i fynd yn hen a heb wneud yr un peth i roi stop ar hynny, efo gwn na dim.'
 

Ursula K Le Guin, 1996 (Creative Commons)

3

'Dyma fi, yn hen, pan sgwennais i'r darn hwn, ro'n i'n chwedeg oed, 'dyn cyhoeddus chwedeg oed yn gwenu,' fel y dywedodd Yeats, ond mi oedd o'n ddyn. A bellach dwi dros saithdeg oed. A fy mai i ydi'r cyfan. Dwi'n cael fy ngeni cyn iddyn nhw ddyfeisio merched, a dwi'n byw ar hyd yr holl ddegawdau hyn yn trio fy ngorau i fod yn ddyn da ac yn anghofio pob dim am aros yn ifanc, ac felly wnes i ddim. Ac mae f'amserau'n cael eu drysu. Dwi jyst yn ifanc ac yna, yn sydyn reit ro'n i'n chwedeg ac ella wythdeg, a be wedyn?

Dim llawer.

Dwi'n meddwl o hyd mae'n rhaid bod yna rywbeth y byddai dyn go iawn wedi medru ei wneud am hyn. Rhywbeth llai eithafol na gwn ond mwy effeithiol nag Oil of Olay. Ond mi fethais. Wnes i ddim byd. Mi wnes i fethu ag aros yn ifanc. A dwi'n edrych yn ôl ar fy holl ymdrechion dygn, achos mi wnes i go iawn drio, mi wnes i drio'n galed i fod yn ddyn, yn ddyn da, a dwi'n gweld sut y gwnes i fethu. Ar y gorau, dwi'n ddyn drwg. Dwi'n Fo sy'n ddynwarediad, yn ffug, yn eilradd, efo barf deg blewyn a gwahanodau. A dwi'n pendroni i be dda. Weithiau dwi'n meddwl y byddai'n rheitiach rhoi'r gorau i'r cyfan. Weithiau dwi'n meddwl y byddai'n rheitiach gwneud fy newis, stopio'n stond o flaen y giât pum bar, a gadael i'r nazi ddisgyn ar ei ben. Os dwi'n dda i ddim yn esgus bod yn ddyn ac yn dda i ddim yn trio bod yn ifanc, waeth i mi ddechrau esgus mai hen wraig ydw i ddim. Dwi'm yn siŵr os oes unrhyw un wedi dyfeisio hen wragedd eto; ond digon posib ei bod yn werth trio.'


 


Nofelydd Americanaidd yw Ursula K Le Guin (1929-2018) sy'n adnabyddus am ei ffuglen wyddonol. Darllenwch deyrnged Margaret Atwood iddi yn y fan hon.


Mae O'r Pedwar Gwynt yn gyhoeddiad annibynnol. Mae pob tanysgrifiad a chyfraniad yn werthfawr - na, yn anhepgor - wrth geisio sicrhau dyfodol llewyrchus i'r cylchgrawn.


 

Categorïau:

Ffeministiaeth

 


Jyst fel oedd merched o′r diwedd yn dechrau cael eu dyfeisio, mi ddechreuais i fynd yn hen. A dal ati felly. Yn haerllug felly. Dwi wedi gadael fy hun i fynd yn hen a heb wneud yr un peth i roi stop ar hynny, efo gwn na dim

Dyddiad cyhoeddi: 07·03·2018

Yn ôl i frig y dudalen

Adolygu


Jane Aaron

Pan ddaw’r chwyldro hir i’w lawn dwf o’r diwedd, a phawb yn gyfartal a chytûn, go brin y byddwn wedyn yn dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod, mwy na Diwrnod Rhyngwladol y Dynion. Mae’r angen am ddydd o’r fath, i’n hatgoffa o ymgyrchoedd y gorffennol, i’n sbarduno…

Adolygu


Llŷr Titus

‘Gobeithio na fyddan ni fel ’ma ynde.’ Dyma eiriau aelod o’r gynulleidfa wrth adael Theatr Bryn Terfel yn Pontio, Bangor – geiriau oedd, yn anad dim, yn dadlennu maint y gnoc emosiynol a gafwyd gan gynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru o ddrama'r Ffrancwr, Florian Zeller. Dyma eiriau sydd hefyd yn ein hatgoffa o'r ansicrwydd…

Dadansoddi


Ffion Dafis

Bu fy rhaglen ddiweddaraf ar S4C, Bras, Botox a'r Bleidlais, yn rhan o fis o raglenni yn cofnodi a dathlu can mlynedd ers i rai merched gael yr hawl i bleidleisio. Roedd yr hawl hwn yn benllanw degawdau o orymdeithio, brwydro a…

Dadansoddi


Ursula K Le Guin

'Dyn wyf. Fallai eich bod o'r farn fy mod wedi gwneud camgymeriad hurt ynghylch rhyw, neu fy mod yn ceisio eich twyllo, oherwydd mae fy enw cyntaf yn gorffen efo 'a', ac mi dwi'n berchen ar dri bra, ac wedi bod yn feichiog bum…

Adolygu


Angharad Penrhyn Jones

Oes yna unrhyw un yn y Gymru lenyddol nad yw wedi ei aflonyddu a’i gyfareddu gan Un Nos Ola Leuad Caradog Prichard? Fe’i darllenais am y tro cyntaf yn bymtheg oed ac wedyn ei hail-ddarllen dro ar ôl tro nes i’r tudalennau ddechrau breuo. Cafwyd…

Dadansoddi


Geraint Løvgreen

Y Tad, symud tŷ a breuddwydio sydd ar feddwl Geraint Løvgreen wrth i’w drosiad o ddrama Florian Zeller, Le Père agor yr wythnos hon yn Pontio, Bangor. Enillodd y ddrama wreiddiol wobr Molière 2014 yn Ffrainc. Bydd y cynhyrchiad gan Theatr Genedlaethol Cymru yn teithio ledled Cymru hyd 16 Mawrth…

Dadansoddi


Huw L Williams

Mae’r penderfyniad i streicio gan staff prifysgolion ledled Cymru a’r Deyrnas Gyfunol, yn wyneb y bygythiad newydd i gynllun pensiwn prifysgolion, yn codi cwestiynau sylfaenol am rôl y Brifysgol fel sefydliad. Mae hyn ar ben cynlluniau diswyddo sydd ar waith ar raddfa syfrdanol ac sydd…

Dadansoddi


Nerys Williams

Yn y chwedegau, anogwyd 'Mamau America' i yrru eu plant i'r sinema gan y bardd Americanaidd Frank O'Hara – yn chwareus felly. O leiaf byddai gobaith wedyn na fyddent yn stelcian yn eu llofftydd 'yn eich casáu cyn pryd, a chithau ddim wedi gwneud dim byd rhy…