# Angharad Tomos

# Angharad Tomos


Angharad Tomos

Dod ar ei thraws yn annisgwyl wnes i. Clywais fod torf o 2,000 o wragedd wedi dod i Benygroes ym 1926, i gychwyn ar daith i Lundain yn enw 'Hedd Nid Cledd'. Taith o filoedd o wragedd oedd hon o bob cwr o…

# Angharad Tomos


Angharad Tomos

Da oedd gweld y theatr yn Pontio yn gyfforddus lawn ar nos Iau, 21 Chwefror ar gyfer y ddrama Anweledig. Roedd y cynhwysion cywir ar gyfer noson dda yno – Ffion Dafis yn gwneud sioe un wraig, ac Aled Jones Williams yn awdur. Ychwanegwch ddyfeisgarwch…

# Angharad Tomos


Angharad Tomos

Y Blaned Lonydd, dyna sut byddai Ed yn meddwl am y lle. Roedd amser wedi aros yn stond yno. Deuai rhyw syrthni drosto gwta bum munud wedi iddo eistedd wrth fwrdd y gegin.

'… Dawal yma, Dad.'
'Dyna'r aflwydd pennaf.'

Doedd yna ddim yn digwydd yno, dim sŵn, dim…