# Dylan Huw

# Dylan Huw


Dylan Huw

Artes Mundi, a agorodd ei hwythfed arddangosfa ddiwedd mis Hydref yn yr Amgueddfa Genedlaethol yng Nghaerdydd, yw gwobr gelf ‘fwyaf’ y Deyrnas Gyfunol – fel mae ei nodiadau i ymwelwyr yn hoff o’n hatgoffa. Er ei bod, o ran proffeil, yn parhau i geisio dal i…

# Dylan Huw


Dylan Huw

Yn ei waith dylanwadol Cruising Utopia (NYU Press, 2009), mae’r theorïwr José Esteban Muñoz yn galw am ddealltwriaeth o fodolaeth hoyw wedi ei gyrru gan feddylfryd iwtopig. Defnyddir 'criwsio am ryw' fel trosiad ganddo ar gyfer ei weledigaeth (sydd yn benthyg gan Heidegger, theorïau celfyddyd gyfoes a chan ddadansoddiadau Muñoz ei hun o weithiau queer penodol). O ddychmygu ar y cyd ddyfodolau…

# Dylan Huw


Dylan Huw

Roedd June a Jennifer Gibbons yn ddwy efell a fagwyd yn Hwlffordd wedi i’w rhieni fudo o Farbados pan oedd y merched yn fabanod. Gan iddynt gael eu bwlio’n arw yn yr ysgol – yn hiliol hefyd – stopiodd June a Jennifer gyfathrebu…