# Galar

# Galar


Angharad Penrhyn Jones

Mae’r profiad o ddarllen y gyfrol hon fel eistedd ar soffa yn gwrando ar ferch alluog, ddidwyll a byrlymus yn adrodd hanes ei bywyd, paned mewn un llaw, hancesi papur mewn llaw arall, a digon o chwerthin. Mae’n lyfr mor hawdd ei ddarllen ar un ystyr, mor agos at rywun, y…

# Galar


Elfed ap Nefydd Roberts

Yn y gyfrol a enillodd iddi’r Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Môn eleni, y mae gan Sonia Edwards stori fer – stori sy’n rhoi ei theitl i’r gyfrol, sef Rhannu Ambarél. Ei thema yw galar merch o’r enw Cat sydd wedi colli ei chymar i ganser. Fel hyn y mae Cat yn…

# Galar


Sioned Puw Rowlands

Hen ysfa ddigon afiach ydi mynwenta, meddai T H Parry-Williams yn un o'i ysgrifau. Aeth yn ei flaen i ddweud: 'ond y mae rhyw swyn arbennig yn yr arfer, er hynny.' Mi fydda i'n ei chael hi'n anodd mynd heibio i fedd Kostas Axelos…