# Guto Dafydd

# Guto Dafydd


Guto Dafydd

Yn ôl ar y lôn, ceisia Dadi dynnu ei sylw’i hun oddi ar sŵn y caneuon plant sy’n llenwi’r car. Mae mewn lle rhyfedd – wedi laru ar garafanio, a ddim eisiau noson arall mewn carafán am amser hir, ond eto’n dyheu am dripiau eraill. Nid yw’n siŵr pam y mae’n mwynhau…

# Guto Dafydd


Guto Dafydd

Mae cerddi arobryn cadair a choron eleni’n gweddu i’r dim i’r brifwyl agored, orfoleddus, herfeiddiol a gafwyd ym Mae Caerdydd. O ran arddull, maent yn hygyrch – yn rhwydd i’w darllen, a throeon ymadrodd yn pefrio oddi ar y dudalen. O ran cynnwys, maent yn…

# Guto Dafydd


Guto Dafydd

Dywedodd rhywun fod darllen Min Kamp fel agor dyddiadur rhywun arall a chanfod eich cyfrinachau eich hun. Dyna’n union fy mhrofiad innau. Efallai fod y cyfnod, y lleoliadau a’r bobl yn wahanol, ond bron na theimlwn fod Karl Ove wedi byw fel fi ... 

# Guto Dafydd


Geraint Evans

Nofel am ansadrwydd bywyd yw Ymbelydredd, lle mae terfysgaeth wleidyddol a bwrlwm y ddinas fawr yn adlewyrchu’r anhrefn emosiynol a ddaw yn sgil salwch difrifol.

Mae’r traddodiad o ysgrifennu am salwch ac am gyfnodau hir o driniaeth yn un dwfn yn Ewrop. Meddylier…

# Guto Dafydd


Guto Dafydd

Cerdd i gyfarch Jan Morris gan y Prifardd Guto Dafydd.