# Y Cofnod

# Y Cofnod


Sioned Puw Rowlands

Roedd fy mam yng nghyfraith ar y ffôn: ‘Be, mi rwyt ti’n ymddiheuro am dorri gwydr arall? Bravo! I’w torri maen nhw’n da, ferch! Gad i wydr arall ddisgyn yn deilchion ar lawr! Ia, yr un drudfawr yna sydd wedi ei gadw’n ofalus gan dy fam yng nghyfraith, dy…

# Y Cofnod


Sioned Puw Rowlands

Hanner canrif yn ôl, ar 21 Awst 1968, rowliodd tanciau’r Sofietiaid i ganol prifddinas Tsiecoslofacia. Dros nos, caewyd y drws yn glep ar Wanwyn Prâg. Ymosodwyd ar y Tsieciaid gan chwarter miliwn o filwyr gwledydd Cytundeb Warszawa, sef yr Undeb Sofietaidd, Bwlgaria,…

# Y Cofnod


Owen Martell

Fel golygyddion cylchgrawn llenyddol newydd, amhosib fyddai i ni beidio ag ychwanegu gair neu ddau at y llu teyrngedau a dalwyd eisoes i Gwyn Thomas, a fu farw ym mis Ebrill eleni. Roedd Gwyn yn un o Lywyddion O’r Pedwar Gwynt ac er na…