# Yr Her Gyfieithu

# Yr Her Gyfieithu


Beirniad: Aled Llion Jones

Cyhoeddwyd ar ddydd Iau wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst (8 Awst 2019) mai Morgan Owen yw enillydd Her Gyfieithu 2019. Yn hanu o Ferthyr Tudful, graddiodd gydag MA Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd o Brifysgol Caerdydd yn 2017 ... 

# Yr Her Gyfieithu


Elin Haf Gruffydd Jones

Meddai bardd Her Gyfieithu 2019, Julia Fiedorczuk o Wlad Pwyl: ‘Yr hyn sy'n ddelfrydol i mi ydy barddoniaeth sydd yn ymgomio gyda disgyblaethau eraill, er enghraifft bioleg; barddoniaeth sydd yn agored i ystod eang o fodau ac emosiynau, ond sydd hefyd ar yr un pryd yn ostynedig ac yn…

# Yr Her Gyfieithu


Ned Thomas

Braf oedd cael cymaint â deuddeg yn ymgeisio yn yr Her Gyfieithu eleni. Ers i PEN Cymru a'r Gyfnewidfa Lên noddi'r gystadleuaeth dyma'r nifer mwyaf a gafwyd yn cystadlu ar yr ochr Gymraeg, a hynny pan oedd gofyn cyfieithu o iaith leiafrifol. Yr…

# Yr Her Gyfieithu


Elin Haf Gruffydd Jones

Mae sefyllfa gyfredol Catalunya wedi bod yn fyw yn ein newyddion ers Hydref 2017. Gwelsom olygfeydd trawiadol o’r refferendwm dadleuol ar annibyniaeth drwy sgriniau gwefannau cymdeithasol, y cyfryngau darlledu a’r wasg. Cyhoeddodd y dyddiolyn ar-lein Vilaweb gyfres o gerddi gan feirdd ‘Proclames de Llibertat’ (Datganiadau…

# Yr Her Gyfieithu


Siân Cleaver

Enillydd Her Gyfieithu 2017 Cyfnewidfa Lên Cymru a PEN Cymru yw Siân Cleaver, sy'n hanu o Gastell-nedd. Yn y fan hon gallwch ddarllen cyfieithiad buddugol Siân o gerdd gan y bardd Twrcaidd Nâzim Hikmet, ynghyd â'i hymateb i'r heriau penodol sy'n deillio o gyfieithu o 'iaith bontio'.

# Yr Her Gyfieithu


Elin Haf Gruffydd Jones

Mae Her Gyfieithu 2017 yn seiliedig ar waith Nâzım Hikmet (1902–1963), un o feirdd amlycaf Twrci’r ugeinfed ganrif. Fe'i carcharwyd am ei ddaliadau gwleidyddol.

Dyddiad cau'r gystadleuaeth yw diwrnod olaf mis Mai.

# Yr Her Gyfieithu


Pedro Serrano, cyf. Glenys M Roberts

Fel y gwningen yng ngardd Alys, felly mae hon, yn neidio a llamu’n gylch yn y glaswellt gwlyb. Pâr o glustiau’n codi fry’n ddiymdrech, synhwyro’r tonnau o lafnau brau, ac o’r gaer fach loyw honno i mewn â’r gwellt rhwng y dannedd mân.