# Jane Aaron

# Jane Aaron


Jane Aaron

Mewn cyfweliad yn dwyn y teitl ‘Gwleidyddiaeth Gobaith’ (‘The Politics of Hope’), dywedodd y beirniad a’r nofelydd Raymond Williams yn 1987, ychydig fisoedd cyn ei farwolaeth, ei fod yn ystyried ei Gymreictod yn fodd i ddeall yr amwysedd a’r cymhlethdodau sydd heddiw’n rhan o bob hunaniaeth.…

# Jane Aaron


Jane Aaron

Pan ddaw’r chwyldro hir i’w lawn dwf o’r diwedd, a phawb yn gyfartal a chytûn, go brin y byddwn wedyn yn dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod, mwy na Diwrnod Rhyngwladol y Dynion. Mae’r angen am ddydd o’r fath, i’n hatgoffa o ymgyrchoedd y gorffennol, i’n sbarduno…

# Jane Aaron


Jane Aaron

Ers degawdau olaf yr ugeinfed ganrif mae’r nofel neo-Fictoraidd wedi bod mewn bri ym Mhrydain – nofel, hynny yw, wedi ei gosod yn gwbl neu’n rhannol yn oes Fictoria, gyda’r nod o ddatgelu rhai o gyfrinachau’r oes honno a hefyd ddangos ei dylanwad ar yr oes…

# Jane Aaron


J Aaron, E Gruffudd, R Lacey

Wrth i ni fynd i'r wasg roedd yr economegydd Thomas Piketty yn dychwelyd o Cannes, lle cyhoeddwyd y byddai ffilm yn cael ei chreu ar sail Capital in the Twenty-first Century. Bu'r gyfrol, sy'n archwilio effeithiau cyfalafiaeth ar y byd, ar frig…