# Llyfrau plant

# Llyfrau plant


Sioned Puw Rowlands

Wrth edrych am yn ôl i'r saithdegau a thurio cof plentyndod, synhwyraf bâr o lygaid yn serio'r tywyllwch. Ymhlith y gwmnïaeth a aeth yn bapur wal ymwybod wrth i mi aeddfedu, ynghanol cymdeithas ddigon ecsentrig Mary Vaughan Jones, gwelaf lygaid dolefus a phenderfynol…

# Llyfrau plant


Marion Muller-Colard

Mae'r stori hon i blant gan Marion Muller-Colard, a gyhoeddwyd yn wreiddiol yn Ffrangeg (2014), yn cyflwyno syniadau Hannah Arendt (1906-1975) ar ffurf hanesyn a lluniau unigryw gan Clémence Pollet. Mae'r athronwraig ar fin gorffen sgwennu ei llyfr olaf, ond wrth iddi bendroni dros y…

# Llyfrau plant


Luned Aaron

Y pumed awdur ar restr fer Gwobrau Tir na n-Og 2017 yw Luned Aaron. Yn y fan hon, mae hi'n sôn am ABC Byd Natur a'i hawydd i sicrhau elfen organig i'r lluniau yn y gyfrol, er mwyn adlewyrchu eu hysbrydoliaeth a'r broses o fynd ati i'w creu.

# Llyfrau plant


Anni Llŷn

Bardd Plant Cymru, Anni Llŷn, sy'n sôn am yr hyn a ysbrydolodd gerddi ei chyfrol Dim Ond Traed Brain, y pedwerydd o'r pum llyfr ar restr fer Gwobrau Tir na n-Og 2017. 

# Llyfrau plant


Manon Steffan Ros

Mae Pluen gan Manon Steffan Ros yn adrodd hanes Huw, bachgen ifanc sy'n ymchwilio i hanes brawd ei nain - ac sydd yn gweld Nain, hithau, yn dioddef o dementia. Y diweddaraf yn ein cyfres o bytiau gan awduron rhestr fer Gwobrau Tir na n-Og 2017. 

# Llyfrau plant


Meinir Wyn Edwards

Mae O'r Pedwar Gwynt yn rhoi sylw i'r pum llyfr a gyrhaeddodd restr fer Gwobrau Tir na n-Og 2017. Meinir Wyn Edwards sy'n sôn am yr ysgogiad i ysgrifennu Deg Chwedl o Gymru. Mae honno'n dwyn ynghyd rai o'n straeon a'n cymeriadau mwyaf eiconig ac yn eu cyflwyno i blant iau.

# Llyfrau plant


Myrddin ap Dafydd

Ar ôl i Gyngor Llyfrau Cymru gyhoeddi enwau'r llyfrau ar restr fer Gwobrau Tir na n-Og 2017, gofynnodd O'r Pedwar Gwynt i'r pum awdur ysgrifennu pwt am eu cyfrolau nodedig. Y Prifardd Myrddin ap Dafydd, enillydd Gwobr Tir na n-Og yn 2001, sy'n gwthio'r cwch i'r dŵr.

# Llyfrau plant


Mari Siôn

Wrth syllu’n hir ar silffoedd siopau llyfrau sy’n gorlifo o gyfrolau o bob siâp, lliw a llun, mae dod o hyd i lyfr da i blentyn dan bump oed yn medru bod yn fwy o gamp na’r disgwyl.

# Llyfrau plant


Ysgol Gynradd Eglwyswrw a Bethan Gwanas

Hoff lyfrau rhai o ddisgyblion Ysgol Gynradd Eglwyswrw - a detholiad yr awdur Bethan Gwanas o lyfrau nodedig i blant yn 2016. 

# Llyfrau plant


Siwan M Rosser

‘Chewch chi mo’ch cymryd o ddifri fel llenor yn sgwennu i blant!’ meddai rhywun wrth awdur plant ar faes yr Eisteddfod yn ôl stori a glywais yn ddiweddar. Ni wn beth oedd cyd-destun yr ebychiad gwreiddiol ond roedd ei ergyd ddirmygus yn eglur: efallai fod…

# Llyfrau plant


Amrywiol

Cyhoeddwyd Stori Go Iawn Karl Marx ym mis Tachwedd 2015. Trwy stori a llun, mae’n esbonio i blant sut mae cyfalafiaeth yn gweithio. Amseru da o ystyried yr holl helbul gwleidyddol a chymdeithasol mae Cymru yn ei wynebu yn 2016.