# Ned Thomas

# Ned Thomas


Ned Thomas

Fel pawb roeddwn wedi clywed yn y newyddion am yr hyn ddigwyddodd ger Madrid ar 24 Hydref, sef codi gweddillion y Cadfridog Francisco Franco o'i fedd yn y Valle de los Caidos a'u trosglwyddo i feddrod teuluol yn y brifddinas. Digwyddodd hyn wedi brwydr hir yn y…

# Ned Thomas


Ned Thomas

Meta-stori sydd gen i, sef hanes y ffordd yr adroddir y stori: stori Gareth Jones yn Rwsia ac Wcráin. Bydd llawer wedi clywed, yn fras o leiaf, am y newyddiadurwr ifanc a mentrus o Gymro a fu’n llygad-dyst i newyn mawr Sofietaidd…

# Ned Thomas


Ned Thomas

Braf oedd cael cymaint â deuddeg yn ymgeisio yn yr Her Gyfieithu eleni. Ers i PEN Cymru a'r Gyfnewidfa Lên noddi'r gystadleuaeth dyma'r nifer mwyaf a gafwyd yn cystadlu ar yr ochr Gymraeg, a hynny pan oedd gofyn cyfieithu o iaith leiafrifol. Yr…

# Ned Thomas


Ned Thomas

'Mae gen i dri chartref,' meddai Sfetlana Aliecsiefits yn ei darlith adeg derbyn Gwobr Llenyddiaeth Nobel yn 2015, 'tir Belarws, sef tir fy nhad, lle bûm yn byw gydol fy oes; yr Wcráin, gwlad fy mam, lle'm ganwyd, a'r diwylliant mawr Rwsiaidd, na fedraf ddychmygu…

# Ned Thomas


Ned Thomas

Darllenais Prydeindod ac ysgrifau gwleidyddol eraill J R Jones am y tro cyntaf yn agos i hanner canrif yn ôl, pan oedd eu hergyd yn ffres ac yn heriol ac yn cael dylanwad uniongyrchol ar fudiadau iaith a gwleidyddiaeth Cymru. Roedd…

# Ned Thomas


Ned Thomas

Roedd hi'n adeg y cynhaeaf, a daeth llu o fedelwyr i Barcelona heb i'r awdurdodau sylwi bod dim anarferol ar y gweill. Ymunodd nifer o arweinwyr y dosbarth canol â'r gwrthryfel, yn eu plith y clerigwr Pau Claris, a gofir hefyd am iddo sicrhau…

# Ned Thomas


Ned Thomas

Enillodd Derek Walcott un o'i wobrau rhyngwladol cyntaf yng Nghymru, yn 1980, ddeuddeng mlynedd cyn ennill Gwobr Nobel. Ned Thomas sy'n ystyried ei waith o safbwynt Cymreig, gan ystyried hefyd y duedd 'i osod beirdd mawr o'r ymylon mewn bocsys penodol ar wahân'.

# Ned Thomas


Ned Thomas

Carcharwyd yr awdur o Kenya, Ngũgĩ wa Thiong'o, am ysgrifennu drama. Defnyddiodd ei gyfnod dan glo i ysgrifennu ei nofel gyntaf yn iaith Gĩkũyũ - a hynny ar bapur tŷ bach y carchar. Ned Thomas sy'n ystyried gyrfa un o gewri llenyddol gwirioneddol y byd cyfoes.

# Ned Thomas


Ned Thomas

Yn ystod fy oes i newidiodd ‘Ewrop’ o fod yn gysyniad daearyddol a diwylliannol, ac yn ddyhead gwleidyddol i rai, i fod yn realiti sefydliadol anghyflawn, amherffaith ac, fe ymddengys, digon simsan. Ni wyddom beth fydd effaith y bleidlais ddiweddar ym Mhrydain ar…