# Siop lyfrau

# Siop lyfrau


Sioned Puw Rowlands

Roedd hi'n llonydd braf uwch ben moryd Dyfi fis Chwefror eleni. Yn gynnes. Roedd yr eithin wedi hen agor ei des melyn i'r cloddiau. A oedd pioden ddŵr – yr halcyon – wedi drysu a rhithnythu ar y môr gan leddfu'r dyfroedd? Fel y byddai ar fyrddydd gaeaf, yn ôl awduron…

# Siop lyfrau


Geoff Young

Testun real sydd yma, ond un cyfan gwbl gyffredin. Hynny sydd yn ei wneud, yn rhyfedd iawn, yn anarferol, yn ddigon i ennyn diddordeb y darllenydd eto drachefn. Nid oes yma’r posibiliadau ffotograffig fyddai’n denu’r rhelyw i dynnu llun. Ac eto, mae rhywbeth am…

# Siop lyfrau


Ruth Richards

Daeth yn amser i gyrchu hanfodion dianghenraid drachefn; y rhuthr blynyddol am anrhegion Nadolig. Ac os digwydd i chwi fod ym Môn dros y cyfnod hwn, fe welwch fod trefi Biwmares a Phorthaethwy'n prysur gystadlu am y farchnad mewn addurniadau, hylifau a…

# Siop lyfrau


Mari Siôn

Nid siop lyfrau Gymraeg gyffredin mo Siop y Pethe rhywsut. Mae’n un o dirnodau tref Aberystwyth. ‘Tu fas i Siop y Pethe’ ydi'r gri gyson wrth drefnu cyfarfod â rhywun, wrth fynychu gwylnos neu stondin stryd. Dyma fantais lleoliad canolog ar gornel brysur ynghanol y dref. Ond…

# Siop lyfrau


Eirian James

Mae pawb yn gwybod bod llyfrau yn anrhegion gyda'r perffeithiaf posib. Ond sut mae dewis y llyfr perffaith i'r person iawn?

Dyw hi ddim yn rhy hwyr i fanteisio ar gynghorion craff llyfrwerthwr o fri y Nadolig hwn!

'Wel, beth arall gei di am saith bunt?!'

# Siop lyfrau


Llŷr Gwyn Lewis

‘Caban. Lle da i dreulio orig mewn sgwrs lenyddol’, meddai’r adroddwr yn stori fer Jon Gower, ‘Adrodd Cyfrolau’. Yn y stori hudol o wallgof honno, disgrifir y ‘pleser digamsyniol’ sydd i’w gael o grwydro strydoedd Pontcanna, ‘yr ardal debyca o holl ardaloedd Caerdydd i Greenwich Village yn Efrog…

# Siop lyfrau


O’r Pedwar Gwynt

Mae Penrallt yn siop lyfrau a agorwyd gan y ddau ohonoch chwe blynedd yn ôl yn nhref farchnad hanesyddol Machynlleth. Fel un o'ch cwsmeriaid mwyaf selog, fyddwch chi ddim yn synnu fy nghlywed yn dweud bod hon yn siop lyfrau eithriadol. Mae hi fel…