# Emyr Glyn Williams

# Emyr Glyn Williams


Emyr Glyn Williams

Mi fydd gŵyl yn dathlu’r ddau wneuthurwr ffilmiau o Siapan, Yasujirō Ozu a Hirokazu Kore-Eda, yn cael ei chynnal yn Sinema Pontio, Bangor, ym mis Mehefin. Yn yr ysgrif hon, myfyria Emyr Glyn Williams ar y cwestiynau y mae eu ffilmiau yn eu codi…

# Emyr Glyn Williams


Emyr Glyn Williams

Ca va? Mae gen i rywbeth i'w ddweud am ffilmiau chwyldroadol yr 1960au. Dwi'n meddwl am ffilmiau fel If… (1968) gan Lindsay Anderson, Weekend (1967) gan Jean-Luc Godard a The Battle of Algiers (1966) gan Gillo Pontecorvo, a pham ei bod yn bwysig dal ati i'w gwylio nhw heddiw. Fel llawer o fyfyrwyr, gweithwyr, artistiaid a phrotestwyr…

# Emyr Glyn Williams


Emyr Glyn Williams

Ho-hym. Methu canolbwyntio o gwbl ar y dasg o’m blaen: pwrpas gwreiddiol dechrau ysgrifennu’r darn hwn yw cyfrannu at drafodaeth am ddiffyg unrhyw beth tebyg i ddiwylliant sinematig cadarn, llewyrchus a bywiog yn y Gymraeg. Yn hytrach, dyma fi’n edrych ar hen lun du a…

# Emyr Glyn Williams


Emyr Glyn Williams

‘Dw i ddim yn ddyn sy’n lluchio bomiau, dw i’n ddyn sy’n creu ffilmiau.’

Gellid dadlau mai gwaith cyfarwyddwr a fu farw dros 30 mlynedd yn ôl, Rainer Werner Fassbinder, sy’n cynnig y cyfle sinematig gorau i ddygymod â a dadansoddi chwalfa’r byd ôl-Brexit, ac i ystyried rhagfarn a phwysau annioddefol cyfalafiaeth fyd-eang.

# Emyr Glyn Williams


Amrywiol

I nodi Dydd Gŵyl Dewi, gofynnodd O'r Pedwar Gwynt i awduron a sylwebwyr ddweud eu dweud am Gymru yn 2017. Doedd yna ddim brîff fel y cyfryw ac fe gafodd pob un rwydd hynt i ddweud yr hyn a fynnai.

Dyma ddetholiad o'r ymatebion a gafwyd.