# Grug Muse

# Grug Muse


Grug Muse

‘Urddas’ – yr hyn a adferir ym Mhrydain yn sgil Brexit, yn ôl y sôn: yr hawl i ddal ein pennau’n uchel, fel gwlad sofran, ac i ddychwelyd i’r dyddiau euraidd hynny pan oedd Prydeindod yn gosod safonau moesol a diwylliannol dros y byd; pan oedd Saesneg yn iaith…

# Grug Muse


Grug Muse

Marian terfynol rhewlifol ydi Cape Cod, a rhoi ei deitl daearyddol iddo. Mae’n ymestyn am 65 milltir i’r Iwerydd ac, ar ei uchaf, yn codi i oddeutu 96 metr. Rhyw 16,000–20,000 mlwydd oed ydi’r marian hwn, sy’n gymharol ifanc mewn termau rhewlifol, ond mae’n dynesu…