# Llŷr Titus

# Llŷr Titus


Llŷr Titus

‘Gobeithio na fyddan ni fel ’ma ynde.’ Dyma eiriau aelod o’r gynulleidfa wrth adael Theatr Bryn Terfel yn Pontio, Bangor – geiriau oedd, yn anad dim, yn dadlennu maint y gnoc emosiynol a gafwyd gan gynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru o ddrama'r Ffrancwr, Florian Zeller. Dyma eiriau sydd hefyd yn ein hatgoffa o'r ansicrwydd…

# Llŷr Titus


Llŷr Titus

Dyna eiriau Saunders Lewis pan ofynnwyd iddo am ganiatâd i addasu Siwan yn opera. Cynhwyswyd y geiriau hynny yn rhaglen addasiad operatig newydd o Y Tŵr gan Gwenlyn Parry. Ond ai dewrder neu ffolineb oedd hynny?

# Llŷr Titus


Llŷr Titus

Mae Anweledig - Rhan 1 gan Aled Jones Williams ymysg y profiadau theatrig mwyaf cofiadwy i mi eu cael yn Gymraeg. I’r rhai ohonoch a oedd ar eich colled ac na welodd y dangosiad hwnnw, monolog hir a dirdynnol wedi ei…

# Llŷr Titus


Amrywiol

Cyhoeddwyd Stori Go Iawn Karl Marx ym mis Tachwedd 2015. Trwy stori a llun, mae’n esbonio i blant sut mae cyfalafiaeth yn gweithio. Amseru da o ystyried yr holl helbul gwleidyddol a chymdeithasol mae Cymru yn ei wynebu yn 2016.