# Angharad Price

# Angharad Price


Angharad Price

Gair Almaeneg anodd ei gyfieithu ydi gemütlich, ac ymhlith ei ystyron mae ‘cartrefol’, ‘cysurus’, ‘clyd’. Mae’n seiliedig ar yr enw Gemüt a all olygu ‘anian’, ‘natur’, ‘calon’, a hwnnw yn ei dro’n hanu o’r un gwraidd â’r gair mood yn Saesneg. Haws o lawer fyddai disgrifio’i oglau. Oglau sinamon a chlofs. Oglau croen lemwn a menyn. Twtsh o oglau coffi. Oglau hen…

# Angharad Price


Angharad Price

Mae ’na rai pethau sy’n aros – y mynyddoedd mawr: yr Wyddfa, Moel Eilio ac Elidir Fawr, a’r bryniau llai a welem drwy ffenestri’r dosbarth maths, ac na thrafferthem ddysgu’u henwau, am mai un o waliau’r ysgol oedd Eryri i ni ... 

# Angharad Price


Angharad Price

Dinas dlos, ddi-sôn-amdani ar lannau afon Mosel ydi Trier, a’r bryniau o’i chwmpas yn rheseidiau unionsyth o winwydd, deunydd crai’r gwin aur, mawr-ei-fri. Hon ydi dinas hynaf yr Almaen, meddan nhw, a dan yr enw Trevorum hi oedd prifddinas ogleddol yr Ymerodraeth Rufeinig;…

# Angharad Price


Angharad Price

Pwy sy’n ddigon hen i gofio’r ogla? Blas rwber yr awel. Ceir yn ciwio i fynd i mewn. Y sentri sgwâr a llinell syth y bar. Tonnau trionglog y to – yn ymestyn draw hyd dragwyddoldeb. Ac enw mawr y ffatri ar y brig:…

# Angharad Price


Angharad Price

Mae gan yr Alban Ben Nevis a chan Gaernarfon Ben Twthill. Fan hyn yr oedd y gaer gyntaf. Fan hyn, os byth, y bydd yr olaf. Dwrn caled o graig yn codi yn ei noethni dros amlinell afreolus y dre.

Dydi…

# Angharad Price


Angharad Price

Bob blwyddyn, mae dwy filiwn o deithwyr yn mynd trwy Gaergybi, porthladd fferi prysuraf-ond-un y Deyrnas Unedig, sydd hefyd yn rhan allweddol o briffordd fawr Ewropeaidd yr E22 sy’n ymestyn o Ddulyn i Fosgo a thu hwnt. Flina’ i byth ar y wefr o ddod yma.

# Angharad Price


Angharad Price

Yn yr arddangosfa ‘Taith: I Jan Morris’ sydd ym Mhlas Glyn-y-Weddw tan noswyl Nadolig eleni mae glôb wedi ei sybachu yn hongian o’r nenfwd. Dyma'r ‘Byd wedi Crebachu’, teyrnged Craig Wood i Jan Morris - un o bedair teyrnged ar ddeg i’r awdures ryfeddol o Lanystumdwy gan artistiaid o…