Cyfansoddi

Cyfansoddi


Islwyn Ffowc Elis

Bûm i’r lleuad ganwaith mewn roced fain â’i henw “Dychymyg”. Ni welodd neb mohonof yn mynd. Ni ŵyr neb pa bryd y deuthum yn ôl. Ond mi fûm. Mi wn i hynny.

Beth a welais i yno? Dim ond beth a ddywed y gwyddonwyr sydd yno. Trwy wydrau telisgop yr…

Cyfansoddi


Gwyneth Lewis

Eich copi o Orgraff yr Iaith Gymraeg Un naw dau wyth, clawr papur brown.

Llyfr sych ond, hyd yn oed yma Rwy’n darllen fy ngholled. Chi, Er enghraifft, yw’r anadliad caled (Fy nhelyn, neu rhyfedd) Neu ‘Fy nhad,’ o, Ochenaid.

Cyfansoddi


Angharad Tomos

Y Blaned Lonydd, dyna sut byddai Ed yn meddwl am y lle. Roedd amser wedi aros yn stond yno. Deuai rhyw syrthni drosto gwta bum munud wedi iddo eistedd wrth fwrdd y gegin. '… Dawal yma, Dad.' 'Dyna'r aflwydd pennaf.'

Doedd yna ddim yn digwydd yno, dim sŵn, dim…

Cyfansoddi


Manon Steffan Ros

Roedd dydd Mawrth, 21 Hydref 1919 yn ddiwrnod llwyd o smwclaw ym Mhennal. Yn llofft gefn rhif pedwar, Rhes Rhosfarch, ganed Goronwy George James am dri munud i naw y bore, fel roedd cloch yr ysgol bentref yn canu. Hwn oedd pumed…