Cyfansoddi

Cyfansoddi


Alfredo Noriega

Nid taith arferol yw hi. Dy'n ni braidd yn siarad, mae'r bychan yn syrthio i gysgu wrth i ni adael Brwsel ac mae yna ddeuddeg awr o yrru o'n blaenau. Yn Calais, mae'r bychan yn deffro ac, er ein bod ni wedi croesi'r…

Cyfansoddi


Llŷr Gwyn Lewis


Cerddi wedi'u hysbrydoli gan ardal yr Eisteddfod a'r henebion sydd yn dyst i hanes Sir Fynwy a'r cyffiniau. Wrth ymateb i'r henebion hyn, ceisir dod i delerau â cholled bersonol trwy fyfyrio ar "farwolaeth" yr iaith a'n cyfeiriad fel Cymry hefyd.

Cyfansoddi


Gwyn Thomas

(o'r casgliad Chwerwder yn y Ffynhonnau, 1962)

Cloër fi mewn cell o lyfrau
A'i llythrennau a'i geiriau yn furiau,
Ac ynddi un ddôr tuag Aber Henfelen.

Pen a dorrwyd, a gwaed a gollwyd,
Da a ddifawyd, dwy ynys a yswyd:
...

Cyfansoddi


Gerwyn Wiliams

Am groesi llinell yr hanner cant, fy ngwobr gysur
ar wyliau yn Fiena – catalog arddangosfa Fukushima.
Ond nid delweddau’r apocalyps: anadliadau’r wlad,
ei rhythmau beunyddiol, goddefol dros ddegawd
a ddaliwyd ar lens ffotograffydd bum mlynedd ynghynt ...

Cyfansoddi


Islwyn Ffowc Elis

Bûm i’r lleuad ganwaith mewn roced fain â’i henw “Dychymyg”. Ni welodd neb mohonof yn mynd. Ni ŵyr neb pa bryd y deuthum yn ôl. Ond mi fûm. Mi wn i hynny.

Beth a welais i yno? Dim ond beth a ddywed y gwyddonwyr sydd yno. Trwy wydrau telisgop yr…

Cyfansoddi


Gwyneth Lewis

Eich copi o Orgraff yr Iaith Gymraeg
Un naw dau wyth, clawr papur brown.

Llyfr sych ond, hyd yn oed yma
Rwy’n darllen fy ngholled. Chi,
Er enghraifft, yw’r anadliad caled
(Fy nhelyn, neu rhyfedd)
Neu ‘Fy nhad,’ o,
Ochenaid.

Cyfansoddi


Angharad Tomos

Y Blaned Lonydd, dyna sut byddai Ed yn meddwl am y lle. Roedd amser wedi aros yn stond yno. Deuai rhyw syrthni drosto gwta bum munud wedi iddo eistedd wrth fwrdd y gegin.

'… Dawal yma, Dad.'
'Dyna'r aflwydd pennaf.'

Doedd yna ddim yn digwydd yno, dim sŵn, dim…

Cyfansoddi


Manon Steffan Ros

Roedd dydd Mawrth, 21 Hydref 1919 yn ddiwrnod llwyd o smwclaw ym Mhennal. Yn llofft gefn rhif pedwar, Rhes Rhosfarch, ganed Goronwy George James am dri munud i naw y bore, fel roedd cloch yr ysgol bentref yn canu. Hwn oedd pumed…