# Mererid Puw Davies

# Mererid Puw Davies


Mererid Puw Davies

Yr haf hwn rydw i am lunio ysgrif am farddoniaeth. Ers wythnosau, mae swp bach o gyfrolau newydd o gerddi yn fy nghanlyn i bob man, wedi eu gwasgu’n dynn at ei gilydd yn fy mag. Maen nhw wedi teithio milltiroedd, i bob math…

# Mererid Puw Davies


Mererid Puw Davies

Bu’n ddigon hawdd daearu hwn, /y corff crimp melyn fu’n glaf mor hir /yn ei garpiau ail-law, ei glytwaith. /Digon hawdd anghofio hwn ... 

# Mererid Puw Davies


Mererid Puw Davies

Ar lan môr Estonia mae’r awyr yn fain /a’r gorwel yn wastad. /Nid oes rhyferthwy yn y gwynt; /nid oes llanw o gwbl ... 

# Mererid Puw Davies


Mererid Puw Davies

Mae hi’n ddysgedig. Mae hi fel siswrn. /Ac yn ddigon siarp, mae’n arfer sôn /nad oes dim sy’n newydd ar ôl i’w ddweud; /nad yw dail y coed disglair yn Ebrill yn ddim /ond darluniau i’w bodio /i’w torri drachefn a’u trefnu /yn llyfr lloffion mawr y byd ... 

# Mererid Puw Davies


Mererid Puw Davies

Pan gefais i’r neges ym mis Ionawr eleni, darllen ysgrif ddylanwadol Virginia Woolf (1882-1941), ‘A Room of One’s Own’ (1928) yr oeddwn i, wrth baratoi seminar ar feirniadaeth lenyddol. Dywed Virginia Woolf yn y gwaith hwn ei bod yn trin ‘merched a ffuglen’. Ond mewn…

# Mererid Puw Davies


Mererid Puw Davies

Dyma edrych yn ôl hanner can mlynedd namyn un, ac yna bron i gan mlynedd, i wledydd nad ydynt yn bodoli bellach i weld a yw'r cyfnodau hynny wedi gadael neges inni, mewn inc anweledig...

# Mererid Puw Davies


Amrywiol

Roedd yn bleser darllen ysgrif Mererid Puw Davies am Austerlitz (2001), nofel fawr W G Sebald [O'r Pedwar Gwynt, Pasg 2017]. Mae'n sôn am rym cyd-ddigwyddiadau, sy'n thema gan yr awdur, ond dywed nad oedd stori 'Dafydd Elias', prif gymeriad y nofel, yn un wir. Stori'r nofel yw bod…

# Mererid Puw Davies


Mererid Puw Davies

Mae gen i un gwpan ac un soser o tsieina gwyn, mor fain nes eu bod nhw fel pe baent yn goleuo oddi mewn, fel sêr. Arnynt, mewn glas disglair, mae enw Capel Bethesda, Corwen. Mae gan fy chwaer gwpan a…