Adolygu

Adolygu


Grug Muse

Pan fydd coeden yn syrthio mewn coedwig, yr arferiad ymysg y boblach mewn cylchoedd mwy haniaethol eu diddordebau fydd holi: pe bai neb yno i glywed y twrw, a fyddai’r goeden wedi gwneud sŵn wrth syrthio?

Wel, pan fu farw Dr Meredydd Evans…

Adolygu


Matthew Clubb

A chychwyn ar nodyn arwynebol braidd, pryd welsoch chi nofel Gymraeg mor bert ei golwg? Mae cyfrol newydd Sian Northey, Rhyd y Gro, yn datgan ei bwriad yn glir – ‘nofel o chwaeth ac ansawdd ydw i': y llythrennu anarferol, y lliwiau…

Adolygu


Dafydd Elis-Thomas

Pan gefais gwrdd am y tro cyntaf â’r ysgolhaig diymhongar a chadarn ei farn, ac un a fu’n Is-ganghellor mor llwyddiannus ym Mhrifysgol Bangor ers pum mlynedd, dywedodd John Hughes wrthyf nad oedd yn credu y gallai prifysgol fod yn brifysgol heb ddysgu…

Adolygu


Pryderi Llwyd Jones

Bu’n wanwyn difyr. Anffyddiwr yn cyhoeddi Iddew, sef nofel am Yeshua (Iesu), a Christion, ar y cyd â chyn-offeiriad, yn cyhoeddi Duw yw'r Broblem gan ddadlau mai dyn sydd wedi creu duw. Mae crefydd ac anffyddiaeth yn llawn paradocsau ac o ddarllen y…