Adolygu

Adolygu


Dylan Huw

Roedd June a Jennifer Gibbons yn ddwy efell a fagwyd yn Hwlffordd wedi i’w rhieni fudo o Farbados pan oedd y merched yn fabanod. Gan iddynt gael eu bwlio’n arw yn yr ysgol – yn hiliol hefyd – stopiodd June a Jennifer gyfathrebu…

Adolygu


Amrywiol

Cyhoeddwyd Stori Go Iawn Karl Marx ym mis Tachwedd 2015. Trwy stori a llun, mae’n esbonio i blant sut mae cyfalafiaeth yn gweithio. Amseru da o ystyried yr holl helbul gwleidyddol a chymdeithasol mae Cymru yn ei wynebu yn 2016.

Adolygu


Catriona Coutts

Mae broliant nofel ddiweddaraf Tony Bianchi, Sol a Lara, yn rhoi cip i ni ar hanes dau brif gymeriad, Sol Kussini a Lara Wyn, gan ddweud, 'O fewn ychydig wythnosau, mae Sol a Lara’n dod i adnabod ei gilydd yn well nag y…

Adolygu


Emyr Ll Gruffudd

Mae Llwyd Owen yn gwybod beth sy’n apelio at ei ddarllenwyr. Straeon gafaelgar llawn cymeriadau brith, yn ddrwgweithredwyr a phlismyn, a dogn dda o bobol gyffredin wedi eu llusgo i’w rhwyd. Straeon sydd ddim yn orgymhleth, wedi eu hysgrifennu mewn arddull fywiog,…

Adolygu


Grug Muse

Pan fydd coeden yn syrthio mewn coedwig, yr arferiad ymysg y boblach mewn cylchoedd mwy haniaethol eu diddordebau fydd holi: pe bai neb yno i glywed y twrw, a fyddai’r goeden wedi gwneud sŵn wrth syrthio?

Wel, pan fu farw Dr Meredydd Evans…

Adolygu


Matthew Clubb

A chychwyn ar nodyn arwynebol braidd, pryd welsoch chi nofel Gymraeg mor bert ei golwg? Mae cyfrol newydd Sian Northey, Rhyd y Gro, yn datgan ei bwriad yn glir – ‘nofel o chwaeth ac ansawdd ydw i': y llythrennu anarferol, y lliwiau…

Adolygu


Dafydd Elis-Thomas

Pan gefais gwrdd am y tro cyntaf â’r ysgolhaig diymhongar a chadarn ei farn, ac un a fu’n Is-ganghellor mor llwyddiannus ym Mhrifysgol Bangor ers pum mlynedd, dywedodd John Hughes wrthyf nad oedd yn credu y gallai prifysgol fod yn brifysgol heb ddysgu…

Adolygu


Pryderi Llwyd Jones

Bu’n wanwyn difyr. Anffyddiwr yn cyhoeddi Iddew, sef nofel am Yeshua (Iesu), a Christion, ar y cyd â chyn-offeiriad, yn cyhoeddi Duw yw'r Broblem gan ddadlau mai dyn sydd wedi creu duw. Mae crefydd ac anffyddiaeth yn llawn paradocsau ac o ddarllen y…