# Ffilm

# Ffilm


Emyr Glyn Williams

Mi fydd gŵyl yn dathlu’r ddau wneuthurwr ffilmiau o Siapan, Yasujirō Ozu a Hirokazu Kore-Eda, yn cael ei chynnal yn Sinema Pontio, Bangor, ym mis Mehefin. Yn yr ysgrif hon, myfyria Emyr Glyn Williams ar y cwestiynau y mae eu ffilmiau yn eu codi…

# Ffilm


Dylan Huw

Artes Mundi, a agorodd ei hwythfed arddangosfa ddiwedd mis Hydref yn yr Amgueddfa Genedlaethol yng Nghaerdydd, yw gwobr gelf ‘fwyaf’ y Deyrnas Gyfunol – fel mae ei nodiadau i ymwelwyr yn hoff o’n hatgoffa. Er ei bod, o ran proffeil, yn parhau i geisio dal i…

# Ffilm


Janet Aethwy

Te yn y Grug gan Kate Roberts (1959)

Bu'r llyfr hwn yn ddylanwad mawr arna i. Dyma un o'r darnau cyntaf erioed i mi ei berfformio ar lwyfan ac roedd geiriau Kate Roberts yn rhan annatod o’r cyfareddu. Bûm yn ffodus i’m hathro Cymraeg ar y pryd benderfynu…

# Ffilm


Emyr Glyn Williams

Ca va? Mae gen i rywbeth i'w ddweud am ffilmiau chwyldroadol yr 1960au. Dwi'n meddwl am ffilmiau fel If… (1968) gan Lindsay Anderson, Weekend (1967) gan Jean-Luc Godard a The Battle of Algiers (1966) gan Gillo Pontecorvo, a pham ei bod yn bwysig dal ati i'w gwylio nhw heddiw. Fel llawer o fyfyrwyr, gweithwyr, artistiaid a phrotestwyr…

# Ffilm


Sioned Puw Rowlands

‘Nid dim ond gwylio ffilmiau yr ydan ni, mae ffilmiau yn ein gwylio ninnau hefyd,’ meddai’r cyfarwyddwr o Rwsia, Andrey Zvyagintsev. Yn ei ffilm ddiweddaraf, Loveless, bob yn hyn a hyn, yn batrwm trwyddi, mae pobl yn gwirio eu ffonau bach neu’n tynnu lluniau ohonyn nhw eu…

# Ffilm


Dylan Huw

Yn ei waith dylanwadol Cruising Utopia (NYU Press, 2009), mae’r theorïwr José Esteban Muñoz yn galw am ddealltwriaeth o fodolaeth hoyw wedi ei gyrru gan feddylfryd iwtopig. Defnyddir 'criwsio am ryw' fel trosiad ganddo ar gyfer ei weledigaeth (sydd yn benthyg gan Heidegger, theorïau celfyddyd gyfoes a chan ddadansoddiadau Muñoz ei hun o weithiau queer penodol). O ddychmygu ar y cyd ddyfodolau…

# Ffilm


Emyr Glyn Williams

‘Dw i ddim yn ddyn sy’n lluchio bomiau, dw i’n ddyn sy’n creu ffilmiau.’

Gellid dadlau mai gwaith cyfarwyddwr a fu farw dros 30 mlynedd yn ôl, Rainer Werner Fassbinder, sy’n cynnig y cyfle sinematig gorau i ddygymod â a dadansoddi chwalfa’r byd ôl-Brexit, ac i ystyried rhagfarn a phwysau annioddefol cyfalafiaeth fyd-eang.

# Ffilm


Dylan Huw

Roedd June a Jennifer Gibbons yn ddwy efell a fagwyd yn Hwlffordd wedi i’w rhieni fudo o Farbados pan oedd y merched yn fabanod. Gan iddynt gael eu bwlio’n arw yn yr ysgol – yn hiliol hefyd – stopiodd June a Jennifer gyfathrebu…